Datortomografi. Detta material sammanställs vid olika tillfällen och skickas ut till föräldrar till barnen samt används till ...
Transversella snitt från datortomografi av skallens övre del. Luft avbildas som svart, ben som vitt och gråskalorna motsvarar ...
En modern utveckling är datortomografi. Produktutveckling[redigera , redigera wikitext]. Ett antal svenska utvecklingsprojekt ...
Datortomografi som visar bronkial stenos.. Klassifikation och externa resurser. MeSH. svensk engelsk. ...
skiktröntgen eller datortomografi (DT/ CT, Computer (Computerized) Tomography/CATscan, Computer Aided Tomography scanner), ...
Ultraljud och datortomografi av buken brukar göras. Aneurysm på aortabågen är palperbar i halsgropen. Om aneurysmet är större ...
Datortomografi, ultraljud och magnetkamera avslöjar dock myxomet. Det är viktigt att kartlägga fästpunkt, storlek och läge före ...
Ultraljud och datortomografi används för att visualisera tumören. Om bukspottkörtelcancern upptäcks i ett mycket tidigt skede ... i bukspottskörteln diagnostiseras vanligen via en kombination av medicinsk bildtagning såsom ultraljud eller datortomografi, ...
... - en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten, se Datortomografi. *CT - slutar med en beroendeframkallande drog rakt ...
Datortomografi Wikimedia Commons har media som rör Magnetisk resonanstomografi. Bilder & media The Basics of MRI Landstinget ...
En modern utveckling är datortomografi. Ett antal svenska utvecklingsprojekt som med olika metoder söker sänka stråldosen utan ...
Ultraljud, magnetkamera och datortomografi används också för att undersöka magen. Starka smärtstillande sprutor och dropp ges ...
Vid misstanke om aortadissektion fordras snabb diagnos, oftast med datortomografi. Dödligheten är mycket hög utan behandling. ...
För att ställa diagnos görs ultraljud, urografi eller datortomografi, eng. CT, för att hitta njurstenen/njurstenarna. ...
Datortomografi, magnetresonanstomografi och ultraljud av levern med samtidig biopsi görs. Kliniskt har påvisats att ...
Datortomografi och magnetresonanstomografi kan också användas. När applikatorerna har satts in hålls de på plats mot huden med ... Bilddiagnostik som används är bland annat röntgenbildtagning, ultraljud, axial datortomografi (CT-bilder) och ...
Diagnosmisstanken grundar sig på symtomen och bekräftas med hjälp av datortomografi. Sputumodling kan vara användbara för att ...
Ofta gör man biopsi, ultraljud (transient elastografi) och datortomografi av levern. Bilirubinstegring (som leder till ikterus ...
Diagnosen ställs vanligen genom en kombination av datortomografi, magnetkameraundersökning, och tumörbiopsi. Vilken typ av grad ...
Mer indirekta metoder som tunntarmsröntgen, datortomografi och magnetisk resonanstomografi används även. Kortison och 5-ASA ...
Vanligtvis görs denna vid en bronkoskopiundersökning eller genom datortomografi-guidad biopsitagning. Behandling och prognos ... även bronkoskopi och/eller datortomografi utnyttjas. För att identifiera eventuell tumör tas en biopsi. Förekomst av atypiska ...
CAD-data, datortomografi eller andra 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, additive manufacturing, rapid ...
Även datortomografi eller magnetisk resonanstomografi kan göras. Cushings syndrom behandlas oftast med hypofyskirurgi, om det ...
För att tillgodose detta, används vanligen röntgenundersökning, datortomografi (CT) och magnetröntgen (MRI). Resultatet är en ...
Vid åskknallshuvudvärk är det därför viktigt att snabbt diagnostisera orsaken med datortomografi. Det kan också vara ett symtom ...
Diagnos ställs efter fysisk undersökning, bildundersökning med bland annat datortomografi, och blodprov. Finnålsbiopsi används ...
Datortomografi kan användas för att leta efter riskpatienter och även för diagnos. Det vanligaste symtomet på hjärtinfarkt, ...
För att kunna skilja mellan blödning och hjärninfarkt görs en datortomografi av hjärnan. Med hjälp av kontraströntgen och ...
Innan man kan ge trombolys måste man utesluta hjärnblödning, vilket görs med datortomografi. Man kan inte heller ge trombolys ...