Den teoretiska grenen innefattar datorsimulering och matematiska modeller. Planetologer är oftast utstationerade där man ...
Företaget ägnade sig främst åt interaktiv visuell datorsimulering. Efter att Prosolvia i början av 1998 anklagats för att ha ...
Denna serie på två böcker tar upp frågan "kan vi bevara kunskap för alltid". Nyaga börjar med att man gör en datorsimulering av ...
Datorsimulering för kvantitativ sårbarhetsanalys (PVA) kan användas i beräkningen av MVP. PVA simulerar populationer genom bruk ...
Detta ledde successivt till att datorsimulering av mänsklig kognition blev Simons centrala forskningsintresse. Simon och Newell ...
... högst troligen en datorsimulering. Vissa versioner vilar på utvecklingen av en simulerad verklighet, en föreslagen teknologi ...
59-84 "Den synliga handen - Introduktion till systemdynamisk datorsimulering av myndighetspåverkan på innovationssystem", ...
Dessutom skapade han "mätserier" genom datorsimulering, men detta erkändes först efter att de andra förfalskningarna blev kända ...
... er förekommer i tillämpningar som hasardspel, datorsimulering, kryptografi och liknande områden där ett ...
7 november - Datorsimulering ger kunskap om ehec-smitta hos nötkreatur, enligt en avhandling av forskare vid Sveriges ...
Okänt datum - Astronomen Andrei Linde föreläser vid Stockholms universitet och visar en datorsimulering på världen utifrån hans ...
En datorsimulering är ett försök att modellera verkliga eller tänkta händelser i ett system med hjälp av en dator och ett ... Datorsimulering har blivit ett viktigt verktyg i arbetet med modellering av många olika slag, inom så vitt skilda vetenskaper ... Detta är ett exempel på avancerad datorsimulering, där olika komponenter i ett komplicerat tillverkningssystem kan simuleras ...
... datorsimulering och datoranimering. Utvecklingen har bidragit till utveckling av nya undervisningsformer, exempelvis e-lärande ...
En liknelse är att en programmerare (motsvarande Gud) kan stoppa en datorsimulering (det vill säga vår värld), manipulera några ...
Datorsimulering av olika metoder som använts i hög grad under början av 2000-talet passar olika bra till tätt och glest packade ...
... i en datorsimulering). Det klassiska experimentella verktyget för toxikologi är att testa på djur. Exempel på modellorganismer ...
Med hjälp av datorsimulering kan man därför uppskatta att ett dygn vid jordens tillkomst för 4 500 miljoner år sedan bara var 6 ...
En liknelse är att en programmerare (motsvarande Gud) skulle kunna programmera (formulera lagar för) en datorsimulering som ger ...
... hand den vindkartering som på uppdrag av Energimyndigheten togs fram av Uppsala universitet med användning av datorsimulering ...
Vid dödsögonblicket kan hjärnans informationsinnehåll (vår själ) kopieras till en ny datorsimulering (en ny jord och en ny ... skapade en datorsimulering (universum) genom att formulera en uppsättning regler (fundamentala naturlagar) i form av ett ...
Datorsimulering av trippelkonjunktion mellan Jupiter och Saturnus 1940-1941 Datorsimulering av trippelkonjunktion mellan Mars ... och Saturnus 1945-1946 Datorsimulering av trippelkonjunktion mellan Mars och Jupiter 1979-80 Datorsimulering av ...
... en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering Användaragent - ett klientprogram för att implementera ett ...
... , ABM, är en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering och som bygger på att de ...
I filmen Matrix är nästan alla jordens människor inkopplade i en gigantisk datorsimulering som upplevs på ett sätt som är ...
... "utfört på dator eller via datorsimulering", men gruppmedlemmen Gareth McGrillen kommenterade även hur den spelar på Nirvanas ...