Den teoretiska grenen innefattar datorsimulering och matematiska modeller. Planetologer är oftast utstationerade där man ...
... baserad modell - en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering. *Användaragent - ett klientprogram för ...
Datorsimulering för kvantitativ sårbarhetsanalys (PVA) kan användas i beräkningen av MVP. PVA simulerar populationer genom bruk ...
... baserad modell - en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering. *Agent (program) - ett datorprogram ...
... er förekommer i tillämpningar som hasardspel, datorsimulering, kryptografi och liknande områden där ett ...
Företaget ägnade sig främst åt interaktiv visuell datorsimulering. Efter att Prosolvia i början av 1998 anklagats för att ha ...
7 november - Datorsimulering ger kunskap om ehec-smitta hos nötkreatur, enligt en avhandling av forskare vid Sveriges ...
Okänt datum - Astronomen Andrei Linde föreläser vid Stockholms universitet och visar en datorsimulering på världen utifrån hans ...
Denna serie på två böcker tar upp frågan "kan vi bevara kunskap för alltid". Nyaga börjar med att man gör en datorsimulering av ...
... i en datorsimulering).[17] ...
59-84 "Den synliga handen - Introduktion till systemdynamisk datorsimulering av myndighetspåverkan på innovationssystem", ...
... hand den vindkartering som på uppdrag av Energimyndigheten togs fram av Uppsala Universitet med användning av datorsimulering ...
En datorsimulering är ett försök att modellera verkliga eller tänkta händelser i ett system med hjälp av en dator och ett ... Datorsimulering har blivit ett viktigt verktyg i arbetet med modellering av många olika slag, inom så vitt skilda vetenskaper ... Detta är ett exempel på avancerad datorsimulering, där olika komponenter i ett komplicerat tillverkningssystem kan simuleras ...
... , ABM, är en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering och som bygger på att de ...
I filmen Matrix är nästan alla jordens människor inkopplade i en gigantisk datorsimulering som upplevs på ett sätt som är ...
... datorsimulering och datoranimering. Utvecklingen har bidragit till utveckling av nya undervisningsformer, exempelvis e-lärande ...
En liknelse är att en programmerare (motsvarande Gud) kan stoppa en datorsimulering (det vill säga vår värld), manipulera några ...
Datorsimulering av olika metoder som använts i hög grad under början av 2000-talet passar olika bra till tätt och glest packade ...
Med hjälp av datorsimulering kan man därför uppskatta att ett dygn vid jordens tillkomst för 4 500 miljoner år sedan bara var 6 ...
DatorsimuleringRedigera. Mycoplasma genitalium är den första organism som har datorsimulererats i sin helhet på molekylär nivå ...
En liknelse är att en programmerare (motsvarande Gud) skulle kunna programmera (formulera lagar för) en datorsimulering som ger ...
Vid dödsögonblicket kan hjärnans informationsinnehåll (vår själ) kopieras till en ny datorsimulering (en ny jord och en ny ... skapade en datorsimulering (universum) genom att formulera en uppsättning regler (fundamentala naturlagar) i form av ett ...
... "utfört på dator eller via datorsimulering", men gruppmedlemmen Gareth McGrillen kommenterade även hur den spelar på Nirvanas ...
Datorsimulering av 500 slantsinglingar. Det är här tydligt att medelvärdet av andelen krona närmar sig väntevärdet 1/2 när ...
Datorsimulering av trippelkonjunktion mellan Mars och Saturnus 1945-1946. *Datorsimulering av trippelkonjunktion mellan Mars ... Datorsimulering av trippelkonjunktion mellan Jupiter och Saturnus 1940-1941. * ... Datorsimulering av trippelkonjunktion mellan Jupiter och Saturnus 1981. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid; ...