... handlar om att visa information på en datorskärm, speciellt mer avancerad sådan. Datorgrafik används för ... Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. (Artiklar som ... Datorgrafik delas ofta upp i två stora områden, tvådimensionell och tredimensionell.. Bildbehandling Digitalkamera Fraktal ...
Dialogruta Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. ( ...
Skrivbord, även skrivbordsyta, efter engelskans desktop, är en gränssnittsmetafor i datorsammanhang. Skrivbordet visas som en yta i ett grafiskt användargränssnitt, som ligger i bakgrunden av fönster och dialogrutor. Användaren kan ofta placera objekt på skrivbordet, som då åskådliggörs som ikoner. Dessa ikoner kan användas för att öppna program, dokument och annat. Vanligtvis finns även menyer, fält eller lister också. Det hela påminner om ytan på en skrivbordsmöbel. När man tar fram något på skrivbordet döljs ytan helt eller delvis, men sedan när man tar bort det blir skrivbordsytan åter helt synlig. Benämningen uppkom under 1970-talet på forskningsinstitutet PARC, där man studerade hur kontorsanställda arbetade. Skrivbordsmiljö ^ "skrivbord". SAOL, v.14. 18 november 2015. http://spraakdata.gu.se/saolhist/start.phtml?lemma=skrivbord&submitbn=Detaljer&mode=SAOLprod&med=SAOL14. Läst 13 november 2017. ^ [a b c d e] "Skrivbord , IDG:s ordlista". IT-ord. ...
En markör (uttal: /mar'kœ:r/) är inom datorgrafik en användarstyrd visare/pekare. Den kan styras med hjälp av pekdon eller ...
Sprite är en datorgrafisk komponent som kan flyttas runt på skärmen oberoende av annan grafik. En sprite definieras ofta som ett antal pixlar i ett rutnät av begränsad storlek, till exempel 16x16 pixlar. Visandet och förflyttandet av en sprite sker med hjälp av hårdvara och är därför relativt snabbt även på riktigt långsamma maskiner. Stöd för användandet av sprites finns bland annat inbyggt i Commodore 64, Amiga och Sega Master System. (Datorgrafik ...
Textur inom datorgrafik är en datamängd som bestämmer en ytas utseende och beskaffenhet. I enklaste fallet består den av en ...
Ett tema sätter en mer personlig prägel på det grafiska användargränssnittet i en dators operativsystem. Syftet kan också vara att förenkla datoranvändandet för funktionshindrade personer. Oftast består temat av grafik- och ljudelement avsedda att göra gränssnittet vackrare än förinställt standardtema. Man delar ofta in temata i kategorier efter hur de ser ut och vilka funktioner de har. De flesta grafiska användargränssnitten på persondatorer har funktioner för att hantera och använda ett tema. Vissa programvaror kan hantera programspecifika temata, där endast programmets egna gränssnitt ändras. themes.org är en webbplats med många temata för till exempel X.org. (Datorgrafik ...
... är en teknik för att skapa realism i tredimensionell datorgrafik. Polygontoning bygger på att tredimensionella ...
... är en underliggande systemkomponent för datorgrafik, till bland annat Linux, som skall låta vanliga fönsterbaserade ...
... , tvådimensionell datorgrafik som i förväg renderats av en dator från polygonmodeller. Ett vanligt sätt att ...
Datorgrafik, Animationsteknik). ...
Datorgrafik, Bildbehandling). ...
Datorgrafik (Datorgrafik). ...
Användargränssnitt, Datorgrafik). ...
Inom datorgrafik; en linje eller figur till skillnad från rastergrafik; se vektorgrafik. Inom skadlig programvara; vektor är ...
Animationsteknik, Datorgrafik). ...
Vektorgrafik Datorgrafik ^ "Ordlista (v27)". Svenska datatermgruppen. http://www.datatermgruppen.se/ordlista.html#b183. Läst 7 ...
Bilder & media (Datorgrafik). ...
Sprite (datorgrafik) Pixel Art Basics. DeviantArt. (Enwp, Datorkonst, Datorgrafik). ...
Programvarustubbar, Alla stubbar, Datorgrafik). ...
Bilder & media (Datorgrafik, Animationsteknik). ...
Datorstubbar, Alla stubbar, Datorgrafik). ...