Datorgrafik[redigera , redigera wikitext]. Rörelseoskärpa används ofta som effekt i bilspel för att förstärka fartkänslan. ...
Datorgrafik. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfakanal&oldid=29635690" ...
datorgrafik. Licens. Shareware. Webbplats. www.lemkesoft.com. Graphic Converter, i utvecklarnas kommunikation GraphicConverter ...
Vid visning av en grafisk bild på en datorskärm är det antalet bildelement per längdenhet, angiven som 'pixels/inch' och betecknad ppi, som bestämmer bildens upplösning medan vid utskrift eller tryckning av en bild är det antal färgpunkter per tum, betecknad dpi (dots per inch) som avgör bildens upplösning.[5] I de allra flesta sammanhang används dock enheten dpi oberoende av om det handlar om visning på en datorskärm eller vid utskrift/tryckning. En ordinär datorskärm har en upplösning av omkring 96 pixel/inch vilket anges som 96 ppi under avancerade skärminställningar i Windows. Detta brukar i verkligheten handla om 86-89 pixlar/tum. För tryckning eller utskrift av högupplösta bilder erfordras normalt att bilden skapas med minst 150 dpi upp till 300 dpi. För bilder som skapas enbart för visning på datorskärmen i skala 1:1 är det ingen idé att använda en högre upplösning än 96 dpi eftersom skärmen inte har högre upplösning. Om bilden i ett dokument ska kunna ...
En skärmdump eller skärmbild är en digital bild som föreställer en hel, eller delar av en bildskärm vid ett givet ögonblick.. Print Screen-tangent (ofta förkortat prt scr) på ett tangentbord skrev tidigare ut skärmbilden på skrivaren LPT1. I Windows tar den istället en skärmdump. Genom att man håller inne ALT-knappen samtidigt som man trycker på print screen tas enbart skärmdump på det aktuella programmets fönster. Skärmdumpen sparas i datorns minne som ett urklipp.. För att spara, visa eller redigera skärmdumpen måste man klistra in den i ett annat program som kan hantera bilder, till exempel ett ritprogram eller ordbehandlingsprogram.. I Mac OS X tar man en skärmdump genom att hålla nere kommando/äpple-knappen, skift-knappen och samtidigt trycka på siffran "3" för att ta en skärmdump över hela skärmen. Det går även att ta en skärmdump över ett markerat område genom att samtidigt hålla nere kommando/äpple-knappen, skift-knappen och trycka på siffran "4". Du ...
Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
1980 - Mandelbrotmängden studeras för första gången, med datorgrafik. Begreppet fraktal geometri införs.. ...
Inom datorgrafik; en linje eller figur till skillnad från rastergrafik; se vektorgrafik. Inom datavirus; vektor är den skadliga ...
Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ... Vektorgrafik Datorgrafik ^ "Ordlista (v27)". Svenska datatermgruppen. http://www.datatermgruppen.se/ordlista.html#b183. Läst 7 ...
För olika sätt att titta på bilder, datorgrafik eller film i 3D, se Stereobetraktning. För andra betydelser, se 3D (olika ...
Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ... Fördelarna är i stället att kunna representera volymer inom datorgrafik på ett matematiskt förhållandevis enkelt sätt. Tekniken ...
Här bedrivs forskning och utbildning inom bland annat trä, datorgrafik/datorspel, elkraft, omvårdnad och socialt arbete. ...
Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ... Datorgenererade bilder (CGI, Computer-generated imagery) är tillämpningen av datorgrafik för att skapa eller bidra med bilder i ... används oftast för att hänvisa till 3D datorgrafik som används för att skapa scener eller specialeffekter i filmer och TV. Den ...
Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ... Polygontoning är en teknik för att skapa realism i tredimensionell datorgrafik. Polygontoning bygger på att tredimensionella ...
... är ett begrepp som används inom datorgrafik, i synnerhet inom tredimensionell datorgrafik. Polygonytor är ett ... Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
Han arbetar även med filmklippning och datorgrafik. Manus 2011 - Tjuvarnas jul (Sveriges Televisions julkalender 2011) 2014 - ...
Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ... AIGLX är en underliggande systemkomponent för datorgrafik, till bland annat Linux, som skall låta vanliga fönsterbaserade ...
Beteendebiometrik Markör (datorgrafik) Musarm ^ [a b] Nya Dataordboken. IDG AB, 1994. ^ "Smörgåsar men datormöss - DN.SE" (på ...
CrossFire Denna datorgrafik-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
Det innehåller bland annat programbibliotek för datorgrafik och ljud. Pygame är en portering av biblioteket libSDL anpassat för ...
Rotationer kan realiseras i datorgrafik på flera olika sätt. Två vanliga representationer är via rotationsmatriser och via ...
Den kan även beteckna en person som framställer datorgrafik. Inom journalistiken är en nyhetsgrafiker en journalist som ...
Medlemmarna består mest av människor som sysslar med datorgrafik för film, TV, och datorspel. CGTalk har för närvarande 200 000 ... CGTalk är en populär webbsajt och diskussionsforum för datorgrafik. ...
Inom fältet datorgrafik är Direct Volume Rendering equation eller DVR ekvationen den ekvation som används för rendering av ...
En stor del av "Homer3" var gjord i 3D datorgrafik. Regissören David Silverman strävade efter något bättre än datoranimation, ...
Silverlight erbjuder ett grafiksystem liknande Windows Presentation Foundation och integrerar multimedia, datorgrafik, ...
Oftast är bumpern cirka 5 sekunder lång och gjord i datorgrafik. TV-kanalerna säljer ofta platsen före och efter att ett ...
Som konstnär är han autodidakt och är specialiserad inom kollage och datorgrafik. Hans förebilder är William Heinesen som även ...