2009), en indelning som stödjs av senare genetiska analyser (Rocha et al. 2010). ^ [a b c] 2011 Phelsuma madagascariensis Från ... a b] Phelsuma madagascariensis, The Reptile Database. Wikimedia Commons har media som rör madagaskardaggecko. Bilder & media ...
Updated database version of April 2006., Catalog databases as made available to FishBase in April 2006. ^ [a b] Last, P.R. and ... Dammar och andra hinder i floderna minskar den genetiska mångfalden. IUCN kategoriserar arten globalt som starkt hotad. ^ [a b ...
I dagsläget finns ca 3 000 fall och 4 500 kontroller i databasen, med en svarsfrekvens på 96 respektive 82 procent för fall och ... Dels insamlas blodprov för genetiska analyser. På så vis ges möjligheten till att förklara samverkan mellan arv och miljö för ... i USA angående de genetiska analyser som behövs för att värdera omgivningsfaktorernas betydelse för olika grupper av individer. ...
Genetiska studier stödde att de ödlor som fanns kvar på Pod Mrčaru på 2000-talet härstammade från de i början av 1970-talet ... Podarcis siculus The Reptile Database ^ Herrel A, Huyghe K, Vanhooydonck B, et al. (March 2008). "Rapid large-scale ...
ACAT1 har 113 olika genetiska varianter varav 13 har kopplats till BKT-brist, 58 varianter är enligt HGMD (Human gene mutation ... database) utan fenotyp, 16 varianter där fenotypen inte är specificerad, 24 varianter till acetyl-CoA acetyltransferas, en ...
... att dra slutsatser av genetiska data samlade i gigantiska databaser. Molekylär genetik har klivit fram som det viktigaste ... Hit hör DNA, den form som den genetiska informationen lagras i, RNA, en besläktad molekyl vars funktioner sträcker sig från att ... Genetiken studerar vilken effekt genetiska skillnader har på organismen. Ofta kan man dra slutsatser om detta genom att jämföra ... och translationen då den genetiska informationen når sitt slutresultat i form av tillverkning av protein. Centrala dogmen säger ...
Men morfologiska och genetiska analyser av Song et al. (2006) har stött dess status som en egen art, om än nära besläktad med R ... Frost, Darrel R. (2009) , database. Amphibian Species of the World: an Online Reference v5.3 ^ Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell ...
... och i fram inte tiden ska också information från ekologiska och genetiska databaser integreras. Informationen som GBIF ... är att göra landets biodiversitetsdata tillgängliga för den centrala databasen i Köpenhamn. I Sverige är den nationella GBIF- ... samordnar det arbete som utförs vid de geografiskt sett utspridda datanoderna och förvaltar den centrala databasen. I varje ... GBIFs dataleverantörer (http://www.gbif.org) ^ Anslutna databaser (http://www.gbif.org) ^ Tillgängliga dataposter (http://www. ...
Nüsslein-Volhard - Data som finns i databasen IAU Minor Planet Center (engelska) Nüsslein-Volhard - Data rapporterade i Jet ... år 1995 för sin historiska upptäckt av de grundläggande genetiska mekanismerna som styr embriogenezon. Tisserands parameter på ... Propulsion Laboratory (JPL) - Small-Body Database (engelska). ...
... än 30 böcker och bokkapitel och närmare 650 granskade forskningsartiklar finns för närvarande i PubMed-databasen (april 2018). ... och har bland annat publicerat flera uppmärksammade vetenskapliga artiklar som beskriver tidigare okända genetiska avvikelser ...
När detta är uppfyllt görs informationen tillgänglig i databasen BOLD (Barcode of Life Database) som enbart ägnar sig åt DNA ... är ofta att undersöka släktskap mellan organismer genom att hitta mönster av likartade genetiska avsnitt i arvsmassan, och ...
Databasen (World Atlas of Language Structures) innehåller idag 144 kapitel som vart och ett behandlar en språklig struktur ur ... Liksom de flesta variationsurval eftersträvade man i WALS 100- och 200-urval att maximera den genetiska och geografiska ...
... är en skicklig magiker och illusionist, vars förmågor tydligen är genetiska. Som en hyllning till sin far använder hon ... Zatannas hemliga ursprung, DC Comics.com Zatanna, DC Database. ...
1996) , database, NODC Taxonomic Code ^ Banks, R. C., R. W. McDiarmid, A. L. Gardner, and W. C. Starnes (2003) , Checklist of ... I enlighet med genetiska undersökningar från 1970-talet godkänns den som art. Peromyscus attwateri har bär, frön, nötter, örter ...
... på Svensk Filmdatabas Gattaca på Internet Movie Database (engelska) (engelska). ... då tester ständigt utförs för att säkra personers genetiska identitet. Jeromes fysiologi lämpar sig utmärkt för Gattaca och med ...
tillhörde 41 % av skeletten haplogrupp N1c1 (Tat), en undergrupp till N1c (L729) och övergrupp till de flesta genetiska ... Enligt Swedish Haplogroup Database förekommer Ruriks grupp N1c1a1a1a2 inte i Sverige . ^ http://www.eupedia.com/europe/ ...
"Vitamin supplementation for preventing miscarriage." Cochrane Database Syst Rev 1 (2011). ^ Ban, Lu, et al. "Live and non-live ... Orsaken till upprepade missfall kan vara endokrina sjukdomar, genetiska sjukdomar, anatomiska sjukdomar och immunologiska ... "Follow-up for improving psychological well being for women after a miscarriage." Cochrane Database Syst Rev 3 (2012). ^ http:// ...
Genetiska data indikerar enligt Glaw och Vences (2007) att P. quadriocellata utgör ett artkomplex och att taxonomin därför ... a b c] Phelsuma quadriocellata TIGR Reptile Database . Uetz P. , 2007-10-02 Wikimedia Commons har media som rör påfågeldaggecko ...
Samtidigt kombinerar en ensam forskare Godzillas genetiska kod med den från en ros och från sin egen avlidna dotter. Resultatet ... Biollante på Internet Movie Database (engelska). ...
... är internationellt expertgranskade och kan hittas via den medicinska databasen Pubmed. Det har forskats om den huden där ... är väsensskild från den genetiska åkomman albinism, där patienten saknar förmåga att bilda pigment. Jon Hamm (skådespelare). ...
1996) , database, NODC Taxonomic Code ^ Banks, R. C., R. W. McDiarmid, A. L. Gardner, and W. C. Starnes (2003) , Checklist of ... Skillnader mot andra arter av släktet Blarina finns främst i avvikande genetiska egenskaper. Arten dödar sina byten med hjälp ...
Frost, Darrel R. (2009) , database. Amphibian Species of the World: an Online Reference v5.3 ^ (2004) , database, Amphibian ... Men morfologiska och genetiska analyser av Song et al. (2006) har stött R. coreana som en egen art, om än nära besläktad med R ...
1996) , database, NODC Taxonomic Code ^ Banks, R. C., R. W. McDiarmid, A. L. Gardner, and W. C. Starnes (2003) , Checklist of ... Dessutom har den andra genetiska egenskaper. Hannar är allmänt lite större än honor. Geomys pinetis har robusta klor vid ...
Hans forskning berör genetiska faktorers betydelse för uppkomst av cancer. Mitelman disputerade 1972 vid Lunds universitet och ... Libris 23572 ^ Mitelman Database of Chromosome Aberrations in Cancer, läst 9 januari 2010 Felix Mitelman på Kungliga ... Han var 1975-2000 klinikchef på Genetiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Han har publicerat drygt 700 vetenskapliga ...
På grund av den begränsade genetiska variationen, studerar plikttrogna uppfödare noggrant stamtavlor och väljer avelshundar med ... International Database. ...
... s genetiska vanställning har dock bidragit med flera extraordinära fysiska förmågor, så som övermänsklig uthållighet ... Killer Croc, DC Comics Database.. ...
2007 framhöll att mer forskning behövs för kartlägga den genetiska variationen och därmed kunna bedöma om det finns fog för ... a b] Furcifer lateralis i TIGR Reptile Database. Uetz P. , 2007-10-02 Wikimedia Commons har media som rör juvelkameleont. ...
TIGR Reptile Database . Uetz P. , 2007-10-02 ^ "Amphibians and Reptiles of California - Chelydra serpentina serpentina". ... 2008) synonymiserade underarten osceola med serpentina, baserat på att det saknas utmärkande genetiska skillnader. Phillips et ... 1996) gav underarterna rossignoni och acutirostris artstatus (rankade dem som egna arter), baserat på genetiska skillnader. ...
Updated database version of January 2004., Catalog databases as made available to FishBase in January 2004. ^ [a b] Behnke, R.J ... smittsamma sjukdomar och genom hybridisering med närbesläktade arter eller med underarter och därmed reducera den genetiska ... Updated database version of November 2000., Catalog databases as made available to FishBase in November 2000. ^ Welcomme, R.L ...
Updated database version of January 2004., Catalog databases as made available to FishBase in January 2004. ... smittsamma sjukdomar och genom hybridisering med närbesläktade arter eller med underarter och därmed reducera den genetiska ... Updated database version of November 2000., Catalog databases as made available to FishBase in November 2000. ...
He, FJ; MacGregor, GA (2004). "Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure.". Cochrane database of systematic ... identifierats liksom några sällsynta gener med stor inverkan på blodtrycket men fortfarande vet man ganska lite om de genetiska ... "Long-term effects of weight-reducing diets in hypertensive patients". Cochrane database of systematic reviews (Online) 9: sid. ... "First-line drugs for hypertension". Cochrane Database Syst Rev (3): sid. CD001841. doi:10.1002/14651858.CD001841.pub2. PMID ...
Bairoch A. (18 maj 2000). "The ENZYME database in 2000". Nucleic Acids Res "28": ss. 304-305. doi:10.1093/nar/28.1.304. PMID ... Detta hänger samman med att proteinernas struktur bestäms av sekvenser av DNA som enligt den genetiska koden anger vilka ...
Yamamoto, Y. Y.; Obokata, J.. "ppdb: a plant promoter database" (på en). Nucleic Acids Research 36 (Database): sid. D977-D981. ... Genetiska analyser har visat att mutationen som gav upphov till fri-tröskande vete skedde vid ett tillfälle tidigt i ... Genetiskt modifierade grödor (GMG, GM-grödor) är växter vars genetiska material (DNA) är förändrat genom genteknik. Begreppet ... Genetiska analyser har vidare visat att uppkomsten av trösk-fria (nakensorter) varieteter där skärmfjället inte sammanväxer med ...
Uppdelningen skedde under 1990-talet efter genetiska studier och då båda populationer inte kan korsas med varandra. ... Bilder & media Lacerta viridis på The Reptile Database. ...
Studiens författare sammanfattar att trots att deras genetiska divergens bättre överensstämmer med underarter, så utgör deras ... "Species Profile and Threats Database: Haliaeetus leucogaster - White-bellied Sea-Eagle". Canberra, ACT: Australian Government. ... 1996 och visade att trots att de båda taxonen har tydliga skillnader i utseende och ekologi så indikerar deras genetiska ...
Dessa diskuterades och modifierades med avseende nya genetiska metoder av WHO igen år 2008. I de fall screening är omdebatterat ... The Cochrane database of systematic reviews 6: sid. CD001877. doi:10.1002/14651858.CD001877.pub5. PMID 23737396. ^ Wilson, JMG ... Av demografiska undersökningar och genetiska studier är det fastställt att runt 5 procent av alla cancerformer är ärftliga ... Omkring 5-10 procent av alla cancerformer orsakas av ärftliga genetiska defekter. Symptomen på en cancersjukdom varierar ...
Ovanliga riskfaktorer är genetiska sjukdomar såsom neurofibromatos och Li Fraumeni syndrom samt tidigare strålbehandling. De ... The Cochrane database of systematic reviews 4: sid. CD007415. PMID 23633341. ^ Van Meir, E. G.; Hadjipanayis, C. G.; Norden, A ...
Det bredare begreppet big data åsyftar även tekniker för insamling av data från flera stora databaser och datafiler till ett ... genetiska algoritmer. Programvara[redigera , redigera wikitext]. Vanlig programvara för databrytning är: *R (statistikprogram ...
Utvecklingen av typ 2-diabetes beror på en kombination av livsstilsfaktorer och genetiska faktorer.[10][12] En del av dem är ... "Dietary advice for the prevention of type 2 diabetes mellitus in adults". Cochrane Database Syst Rev (3): sid. CD005102. doi: ... "Low glycaemic index, or low glycaemic load, diets for diabetes mellitus". Cochrane Database Syst Rev (1): sid. CD006296. doi: ... "Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes mellitus". Cochrane Database Syst Rev (3): sid. CD003054. doi: ...
Flera livsstilsfaktorer (rökning, alkohol-/drogvanor, fysisk aktivitet, stress, m.m.), miljöfaktorer och genetiska faktorer ... Mellan 1966 och 1995 hade 1309 vetenskapliga artiklar om vegetarisk nutrition publicerats och indexerats i databasen MEDLINE. ...
Comparative Indoeuropean Database collected by Isidore Dyen Arkiverad 30 april 2006 hämtat från the Wayback Machine. ... Den komparativa metoden försöker skilja på så kallade genetiska likheter, det vill säga det som nedärvts från en generation ...
Genetiska studier av mässlingsvirus och boskapspestvirus har visat att de har gemensamt ursprung och att divergensen skedde ... Kabra, SK; Lodhra, R (14 August 2013). "Antibiotics for preventing complications in children with measles". Cochrane Database ...
Fetstil används för genetiska enheter, normalstil för enskilda språk. Varieteter framställs kursivt. Uppgifter om antalet ... Tabell över de uraliska språken och dialekterna (engelska) från Database of Uralic Typology-projektet - Wiens universitets ... Man får då följande genetiska struktur för den uraliska språkfamiljen: Genetisk strukturRedigera. *uraliska *finsk-ugriska * ... De flesta uralister erkänner inte dessa makrofamiljer som genetiska enheter, utan förklarar de gemensamma drag som utan tvekan ...
"Vad är bipolär sjukdom (manodepression)?", STANLEY: en studie av genetiska och miljömässiga orsaker till bipolärt syndrom ( ... Kempton, MJ; Geddes, JR; Ettinger, U (2008), "Meta-analysis, Database, and Meta-regression of 98 Structural Imaging Studies in ... Studieinformation STANLEY: en studie av genetiska och miljömässiga orsaker till bipolärt syndrom, Karolinska Institutet, ... Den genetiska bilden för bipolär sjukdom är komplex. Det är känt att gener styr viktiga proteiner till hjärnans celler. ...
De genetiska spåren i nuläget visar att sexuella kontakter bara verkar ha skett några få gånger, i en liten grupp som sedan ... "Box Office Mojo (Internet Movie Database). http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/. Läst 27 december 2011.. ... och den tidigare skeptiske svensken Svante Pääbo och hans team i Leipzig hör till dem som upptäckt att de genetiska spåren ... "The Internet Movie Database. http://www.imdb.com/chart/scifi. Läst 19 december 2011.. ...
Genetiska data antyder att det är minst 6 000 år sedan som bedu-befolkningen anlände till ön[6]. På ön växte under antiken aloe ... "http://www.reefbase.org/global_database/dbs1,52,YEM,64.aspx. Läst 7 maj 2018.. ...