Kronisk beryllios, en form av dammlunga liknande asbestos, kan uppkomma vid upprepad exponering. Samband mellan dos och respons ...
Fibros förekommer bland annat i samband med dammlunga och kronisk inflammation. Vanliga symtom på lungfibros är andnöd och ...
... i sig behöver inte ge upphov till lungnedsättning men det är ett tecken på asbestos som är en typ av dammlunga. ...
Han var ledamot av centrala bedömningsnämnden för dammlunga 1973-1980 och författade skrifter i röntgendiagnostik. Törnell, ...
Bruce blev en obestridd auktoritet beträffande yrkessjukdomar i lungorna och medlem i Centrala bedömningsnämnden för dammlunga ...
Ett annat problem för gruvarbetarna var att de andades in stendamm som kunde ge dammlunga eller silikos. Billy the Kid Jesse ...
... som tidigare allmänt ansetts vara dammlunga - specifikt med diagnosen "Asbestos" - övergick till att i stället vara elakartad ...
... var en sjukdom som när den upptäcktes visade sig vara relativt vanlig hos arbetare i utsatta miljöer. Dessvärre är ... Dammlunga eller pneumokonios orsakas av inandning av damm. Lungorna blir förhårdnade. Sjukdomen kan se olika ut beroende på ... gången dammlunga på väg att bli vanligt igen eftersom många läkare inte längre känner igen de tidiga symptomen för dammlunga ...
... dammlunga eller diabetes (personer som lider av diabetes svarar sämre på behandling på grund av sämre upptagning av medicin) ...
Bronkiolit Kronisk bronkit Lungemfysem Respiratorisk insufficiens Dammlunga Allergisk alveolit Sarkoidos Löfflers syndrom ...