Cytosol. *Lysosome. *Centriole. עברית: תרשים של תא אאוקריוטי המתאר את האברונים והמבנים השונים: *גרעינון ...
De är lösta i cellvätska, cytosol. Cytosolen och de organeller som finns i den kallas gemensamt för cytoplasma.[1] Celler ...
Cellens cytosol inklusive dess organeller brukar benämnas cellplasman. En eukaryot djurcell innehåller vanligtvis följande ...
... fettväv lagrar energi i form av en stor fettdroppe i cellens cytosol. Där lagras fettsyror i form av triacylglycerol. Detta ...
... (HKL) är ett enzym som finns i cellernas cytosol och på dropparna av inlagrat lipid i fettceller ( ...
Den faktiska koncentrationen av NAD+ i cellernas cytosol är svårare att mäta men uppskattningar visar på ett värde kring 0,3 mM ...
... vanligt fett med celler som innehåller stora fettdroppar och liten cytosol. Adipocyten, den vita fettcellen, finns subcutant ...
Prokaryoten saknar cellkärna (och således kärnmembran) och har sitt DNA i form av en långsmal tråd i cellens cytosol (denna ...
... n finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen. ^ Sand et al. (2006) ...
Nålstrukturen är ihålig och svarar för transporten av effektorproteinerna från bakteriens cytosol till värdcellens cytosol. ...
Det är sådana pumpar som svarar för den låga kalciumnivån i en vilande muskelcells cytosol. En stigande kalciumnivå orsakar att ...
... partikeln bär själv med sig detta enzym, och den omvända transkriptionen sker i den infekterade cellens cytosol. ...
Hüber-Wälchle, V., Wiemken, A. (1979). "Differential extraction of soluble pools from the cytosol and the vacuole of yeast ( ...
Cadherinerna är i sin tur transmembrana, och fäster i cellens cytosol mot en speciell del av cytoskelettet som utgörs av ett " ...
Samtidigt triggas utsöndring av kalciumjoner i vågor inne i äggcellens cytosol, vilket bland annat triggar utsöndring av ...
... återfinns i växtcellens cytosol och återfinns i mitokondrie-DNA:t. pPDHC förser de-novo fettsyrasyntesen, som hos växter sker i ...
a b c d] Benson, AK 2015, 'Cytosol', Salem Press Encyclopedia Of Science, Research Starters, EBSCOhost, läst 2016-02-04. ^ " ... "SparkNotes: Intracellular Components: The Cytoskeleton and Cytosol". www.sparknotes.com. http://www.sparknotes.com/biology/ ...
... n finns innanför cellens cellmembran och består av cellens cytosol och organellerna i cellen.[1] ...
... i cellernas cytosol är svårare att mäta men uppskattningar visar på ett värde kring 0,3 mM. Jäst innehåller betydligt högre ...