Även prokaryoter har ett cytoskelett, som forskningen inte har fokuserat lika mycket kring. ...
Bakterien skapar ett nätverk av värdcellens cytoskelett för att förhindra läckage från sin inklusion. Därmed förhindras att ...
Strukturelement inne i en cell benämns cellskelett eller cytoskelett. Vissa djurarter, som nässeldjur och ringmaskar, har ett ...
... som sitter ihop med de närliggande cellernas cytoskelett. Epitel klassas som 'tight' (tätt) eller 'leaky' (läckande) beroende ...
Mikrotubuli kallas ibland för cytoskelett på grund av sin förmåga att stödja. Mikrotubuli betyder "små rör" och det är så de ...
Även prokaryoter har ett cytoskelett, som forskningen inte har fokuserat lika mycket kring. Två olika typer av genetiskt ...
... cytoskelett) och dess enzymatiska processer, exempelvis metabolismen. Kroppen består av ett hundratal olika celltyper, alla med ... Strukturella proteiner bygger upp cellens cytoskelett och organeller. Enzymer är en grupp proteiner som kan påverka ...
Cytoskelett eller cellskelett ger stadga åt cellen och fungerar som järnvägsräls för transport av olika ämnen fram och tillbaka ...
Trypanosom-cellen är avlång och har ett polärt cytoskelett av mikrotubuli som definierar cellens form och hålls intakt under ...
Istället har proto-eukaryoten utvecklat ett cytoskelett för upprätthållning av cellen och ett plasmamembran som varit flexibelt ...
länkar muskelcellens interna cytoskelett till den extracellulära matrixen via ett transmembrant proteinkomplex bestående ...
... är exempelvis värdcellens cytoskelett, signaler i det medfödda immunsystemet och autofagi. T3SS kan delas in i två olika delar ...
Strukturella proteiner bygger upp cellens cytoskelett och organeller.. *Enzymer är en grupp proteiner som kan påverka ... cytoskelett) och dess enzymatiska processer, exempelvis metabolismen. ...