Liber ISBN 978-91-47-08435-7 Wikimedia Commons har media som rör Cytoplasma. Bilder & media (Cellbiologi). ...
Cytoplasma: Cellvätska. Ribosomer: Sköter proteinsyntesen. Cellvägg: Ger stöd och stadga åt cellen. Cellmembran: I ...
Cytoplasma - Cellvätska. Ribosomer - Central del i proteinsyntesen. DNA - Finns fritt inuti cellen. Plasmid - liten DNA ring ...
Båda dessa strukturer bidrar till att binda de proteiner som transporterar molekyler mellan kärnan och cytoplasma. De flesta ... Kärnmembranet avgränsar cellkärnan från cytoplasma. Det består av två dubbla membran där större molekyler endast kan passera ... använder anpassningsproteiner.Steroider som kortisol och aldosteron kan diffundera genom cellmembranet in i cellens cytoplasma ...
Den har sparsamt med cytoplasma. Cytoplasman är elektrontät på grund av ett välutvecklat endoplasmatiskt retikulum och många ...
Cytoplasma - materialet mellan cellmembranet och cellkärnan, består mest av vatten. Cellkärna - här lagras DNA, det genetiska ... Cytosolen och de organeller som finns i den kallas gemensamt för cytoplasma. Celler förökar sig genom delning. Sådant som har ... Cellens cytoplasma omges av ett plasmamembran. Ordet plasmamembran används synonymt med cellmembran. Hos växtceller och ...
Den har rikligt med granula i sin cytoplasma. Mastcellens granula innehåller inflammatoriska substanser: framförallt histamin, ...
... et replikerar och förökar sig i människans cytoplasma och förhindrar värdens immunförsvar från att framkalla ... Inne i värdorganismen sker virusreplikationen i cellernas cytoplasma. Virala proteiner binder till glykosaminoglykaner (GAG:s) ... och den virala kapsiden med virusets arvsmassa hamnar i värdcellens cytoplasma. Virusreplikationen, och själva virusförökningen ...
Han försökte sedan isolera kärnorna fria från cytoplasma. Han utsatte de renade kärnorna för en alkalisk extraktion följt av ...
... är ett protein som finns i cellernas cytoplasma. Brist på proteinet leder till muskelförtvining, till exempel ...
I eukaryota celler kallas den del av protoplasman som omger cellkärnan för cytoplasma, och de del som finns inne i kärnan för ... Föreställningen att protoplasma är delbart i en grundsubstans kallad cytoplasma och en strukturell del kallad kärna kommer från ... Eduard Strasburger delade upp "protoplasman" i cytoplasma (en term från Albert von Kölliker, 1863) och nukleoplasma (från ... Kölliker använde dock termen som "Cytoplasma (botanikerns Protoplasma)..." ^ Édouard van Beneden, 1875, La maturation de l'oeuf ...
I infekterade celler återfinns bakterien framförallt i vakuoler och cytoplasma. Cellmorfologin hos A. phagocytophilum skiljer ...
En direkt förbindelse mellan de två cellernas cytoplasma har uppstått. Genom pilus förs en kopia av plasmid-DNA, eller i vissa ...
Cos-sekvensen cirkulariserar fagens DNA i den mottagande bakteriens cytoplasma. I sin cirkulära form är faggenomet därför ... genom cellväggen och in i den bakteriella cellens cytoplasma. Vanligtvis startar en "lytisk cykel", där lambda-DNA replikeras ...
Detta gör den för att bli fri i värdcellens cytoplasma där den sedan börjar replikera sig. I cytoplasman omsluts ... L. monocytogenes kan leva och replikera sig i värdcellens cytoplasma. En makrofag fagocyterar listeriabakterien till en endosom ...
Septa (skiljeväggarna) innehåller porer, som möjliggör ett utbyte av cytoplasma. Svampen föreligger i sin vegetativa fas ...
NTP, NDP och NMP finns överallt cellens cytoplasma, kärna och organeller. Deras nivåer är metaboliskt noga kontrollerade då ...
Den gör att cellens cytoplasma läcker ut, vilket leder till celldöd. Toroidal-modellen liknar barrel-stav modellen då de båda ...
cellkärna och ribosomer men har ett cellmembran, cytoplasma, mitokondrier, golgiapparat m.m. I och med avsaknaden av cellkärna ...
... överföra bakteriella proteiner direkt till en värdcells cytoplasma. Detta sker utan att de bakteriella proteinerna först ...
Därför innehåller alla celler i morulan en del av den ursprungliga äggcellens cytoplasma. Morula betyder litet mullbär ett namn ...
Ibland är tumörcellerna mindre med en eosinofil cytoplasma och liknar då normala tubulusceller. Bindväven är minskad men väl ...
Följecellens cytoplasma är förbunden med silrörselementets cytoplasma genom ett stort antal tunna rör, plasmodesmata. Det finns ...
Det kan användas för att färga cytoplasma, kollagen och muskelfibrer för undersökning under mikroskop. Eosin har också använts ...
Ektoplasma är namnet på den klara proteinfattigare, icke-korniga yttre delen av en cells cytoplasma. Ektoplasmans funktion är ...
Ribosomen kan finnas både fritt i cellens cytoplasma och bunden till cellens endoplasmatiska nätverk (ER). Var ett visst ...
De allra flesta tar sig dock in i kroppscellernas cytoplasma för att utvecklas till amastigoter. I detta stadium är parasiten ...
Individuella alger av vissa arter är sammankopplade med tunna trådar av cytoplasma, så kallade protoplasmater. En asexuell ...
Melaninet fagocyteras där det ligger i utskotten av keratinocyterna som lagrar det i sin cytoplasma. Melanin ger även färg till ...
Båda dessa strukturer bidrar till att binda de proteiner som transporterar molekyler mellan kärnan och cytoplasma. De flesta ... använder anpassningsproteiner.Steroider som kortisol och aldosteron kan diffundera genom cellmembranet in i cellens cytoplasma ...