Ett annat mått för njurfunktion som är oberoende av personens muskelmassa är cystatin C.. ...
Det finns dock dyrare och mer tillförlitliga, exempelvis cystatin C. Njursvikten kan vara en följd av en mängd patologiska ...