... (Cupressaceae) är en familj barrväxter som omfattar träd eller buskar. Familjen innehåller cirka 30 släkten och ... Cypressväxter planteras ofta i parker och trädgårdar. Beroende på art är familjens medlemmar lövfällande eller städsegröna. ... 30 Wikimedia Commons har media som rör Cypressväxter. Bilder & media (Wikipediaartiklar med identifierare från Dyntaxa, ...
i familjen Cypressväxter. Amerikansk sekvoja är världens högsta trädart och nära släkt med kinesisk sekvoja och mammutträd. ...
... är ett släkte inom familjen Cypressväxter bland barrträden, omfattande 8 arter härstammande från Nya Zeeland, Nya ...
... är ett släkte av cypressväxter. Xanthocyparis ingår i familjen cypressväxter. Kladogram enligt Catalogue of Life ...
... (Cupressus) är ett släkte av cypressväxter. Cypresser ingår i familjen cypressväxter. Cypress-släktet anses ... Artförteckning (Artiklar med när-mallar 2021-04, Samtliga artiklar med när-mallar, Cypresser, Cupressus, Cypressväxter, Cy ...
Sequoia är ett släkte av cypressväxter. Sequoia ingår i familjen cypressväxter. Släktet innehåller bara arten Sequoia ... Artförteckning (Biologiska artiklar som hämtar bild från Wikidata, Cypressväxter, Sequoia). ...
... är ett släkte av cypressväxter. Cunninghamia ingår i familjen cypressväxter. Cunninghamia är ett inhemskt trädslag ... Artförteckning (Ugglan, Cypressväxter, Cunninghamia, WP:Projekt Kina, Kinas flora). ...
... är ett släkte av cypressväxter. Actinostrobus ingår i familjen cypressväxter. Kladogram enligt Catalogue of Life ... Cypressväxter, Actinostrobus, Wikipediaartiklar med identifierare från EoL, Wikipediaartiklar med identifierare från GBIF, ...
Hankottarna påminner om de hos övriga cypressväxter; de har 6-20 fjäll och lämnar vanligen ifrån sig sitt pollen under tidig ... Ensläktet (Juniperus) är ett växtsläkte av träd och buskar inom familjen cypressväxter. Släktets systematik är omdiskuterad och ...
Cypressen i Abarkuh (Cypressväxter, Irans geografi, Zoroastrism). ...
... en ingår i släktet Cunninghamia, och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ... Cypressväxter, Cunninghamia, WP:Projekt Kina, Kinas flora). ...
... ingår i släktet enar, och familjen cypressväxter. Arten förekommer tillfälligt i Sverige, men reproducerar sig inte ...
... ingår i släktet ädelcypresser, och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Arten ...
... ingår i släktet Widdringtonia och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue ...
... ingår i släktet enar och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Arten förekommer ...
... ingår i släktet Callitris och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life ...
... ingår i släktet Callitris och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life ...
... ingår i släktet tujor och familjen cypressväxter. Arten förekommer tillfälligt i Sverige, också blygsamt i ...
... ingår i släktet Frenela och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ^ [ ...
... ingår i släktet Taxodium och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Sumpcypress ...
... ingår i släktet Callitris och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. ... Artförteckning (Robotskapade cypressväxtartiklar, Robotskapade artiklar 2014-07, Livskraftiga arter, Cypressväxter, Callitris) ...
... ingår i släktet enar och familjen cypressväxter. Det svenska trivialnamnet stick-en används för arten. ...
... ingår i släktet Sabina och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ^ [a b c] ... Robotskapade cypressväxtartiklar, Robotskapade artiklar 2014-07, Cypressväxter, Sabina (Cupressaceae)). ...
... ingår i släktet Widdringtonia och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. ...
... ingår i släktet cypresser och familjen cypressväxter. Arten förekommer i Kina i södra delen av provinsen ...
... ingår i släktet enar, och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. Inga ...
... ingår i släktet Calocedrus och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ...
... och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som starkt hotad. Arten delas in i följande underarter: J. g. ...
... ingår i släktet enar, och familjen cypressväxter. IUCN kategoriserar arten globalt som sårbar. Arten ...
... ingår i släktet Calocedrus och familjen cypressväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life ...