Mjölksyrabakterien producerar ett antibiotikum som heter cykloheximid som dödar många organismer men inte Candida. Candida tål ...
... är en inhibitor för biosyntesen i eukaryota organismer. Ämnet produceras av bland andra Streptomyces griseus och ... Cykloheximid stör translokeringssteget vid proteinsyntesen och blockerar på så vis translationen. Safety data for cycloheximide ...