... har också använts för att underlätta isolering av bakterier från miljöprover. Cykloheximid har använts för att ... är ganska känslig för cykloheximid, så den bör odlas i ett medium fritt från cykloheximid. Acetoxycykloheximid Den här artikeln ... Cykloheximid klassificeras som ett extremt farligt ämne i USA enligt definitionen i avsnitt 302 i U.S. Emergency Planning and ... Cykloheximid används ofta i biomedicinsk forskning för att hämma proteinsyntesen i eukaryota celler som studerats in vitro (dvs ...
Mjölksyrabakterien producerar ett antibiotikum som heter cykloheximid som dödar många organismer, men inte Candida. Candida tål ...