... är proteiner som binder till och inhiberar cyklinberoende kinaser. Då cyklinberoende kinaser reglerar cellcykelns progression, ... Cyklinberoende kinashinhibitorer (också kallade CDI, CKI samt CDKI) ... transkription samt apoptos (programmerad celldöd), är cyklinberoende kinashinhibitorer attraktiva mål för cancermediciner. ...