Cyklamater används som sötningsmedel, bland annat kalciumcyklamat och natriumcyklamat. Av dessa är natriumcyklamat mest använt ...
Artificiella sötningsmedel använda i Sverige Acesulfamkalium (E 950) Aspartam (E 951) Cyklaminsyra, cyklamater (E 952) ...