Salter av vätecyanid kallas cyanider; vätecyanid kan bildas genom hydrolys av cyanid. Ämnet inaktiverar cellandningen genom att ...
Cyanider Vätecyanid Kaliumcyanid Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, ... Inom organisk kemi används cyanider för att tillverka nitriler. På grund av att giftet är så snabbverkande används det ibland ... Cyanider är bland de snabbast verkande av alla kända gifter. Den lamslår cellernas förmåga att uppta syre och i tillräcklig ... är kontroversiell på grund av användandet av mycket giftiga cyanider, och är olaglig i många länder på grund av det. ...
Cyanider Isocyanater Nitril. ...
Ämnet är lösligt i vätehalider, cyanider och ammoniak. Lösningar av kopparmonoklorid i saltsyra eller ammoniak kan binda ...
Den stickande odören kommer av att vätskan innehåller små spår av cyanider. Bärfisar har också en mycket rörlig sugsnabel med ...
... äter bambuarter (bland annat Cathariostachys madagascariensis) som är rik på cyanider. Andra primater skulle ...
Cyanider (ämne + CN−) - mycket giftiga eftersom de liksom kolmonoxid har förmågan att förhindra syreupptagning genom blockera ...
... er kan i en viss mening ses som organiska cyanider och vissa kan under omständigheter frisätta den mycket giftiga ...
Stearinsyrans salter Cyanider - Vätecyanidens salter Nitriter - salpetersyrlighetens salter ^ Salter i Nordisk familjebok ( ...
... är mycket giftiga, då de reagerar med magens saltsyra till vätecyanid. Kaliumcyanid är ett enzymgift som blockerar ... Cyanider är salter av den svaga syran vätecyanid och innehåller cyanidjonen, CN−. Det viktigaste saltet är natriumcyanid (NaCN ... Cyanidolyckan vid Baia Mare ^ "Cyanider". NE.se. Läst 24 november 2014.. ...
... pajer som innehåller cyanider, explosiva cigarrer fyllda med nitroglycerin, harpunpistoler som skjuter en "BANG!"-flagga (vid ...
Cyanider - Vätecyanidens salter. * Nitriter - salpetersyrlighetens salter. Källor[redigera , redigera wikitext]. Noter[redigera ...