... ns salter heter cyanater och isocyansyrans salter heter isocyanater. Cyansyra är en färglös vätska med stickande lukt. ... Salter av cyansyra kallas cyanater och framställs tekniskt genom oxidation av alkalicyanider. De är vattenlösliga och ogiftiga ...
... är salter som innehåller cyanatjonen, OCN-. Jonen som har laddningen -1 innehåller en syreaton, en kolatom och en ...