... na (Cryptophyta) är en division encelliga alger som finns i både marina och limniska miljöer, inte minst i kalla ...
Alveolata, Cryptophyta, Heterokonta (stramenopiler), Haptophyta, Rhizaria Rike Plantae - t.ex. Glaucophyta, rödalger och ...