Den vanligaste typen av svampmeningit är kryptokockmeningit, som orsakas av "Cryptococcus neoformans". I Afrika, beräknas ...
... och Cryptococcus neoformans släktets typart. I omdefinitionen av Cryptococcus 2016 inkluderas teleomorfer som annars placeras i ... Anamorferna av några arter, "kryptokocker", är sjukdomsframkallande hos människan, som Cryptococcus neoformans vilken orsakar ... Släktet Cryptococcus upprättades 1833 av Friedrich Traugott Kützing för Cryptococcus mollis, vilken beskrivs som en typ av "alg ... Jack W. Fell, 1989, Proposal to conserve Cryptococcus, Taxon 38:1, sid. 151-152. ^ Cryptococcus Kütz 1833 på Index Fungorum. ^ ...
Det orsakas i de flesta fall av Histoplasma capsulatum, blastomyces, Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jiroveci och ...
... en lungsjukdom Cryptococcus neoformans som alstrare av kryptokockos Rhizopus, ett fykomyceter-släkte, alstrare av mucormykos ...
"Cryptococcus neoformans".[21] I Afrika, beräknas kryptokockmeningit vara den vanligaste orsaken till meningit [22] och den ...
... är Cryptococcus neoformans som beräknas orsaka upp till 25 % av dödsfall relaterade till AIDS i afrika.[14] Meningit kan även ...
Cryptococcus neoformans som alstrare av kryptokockos. *Rhizopus, ett fykomyceter-släkte, alstrare av mucormykos ...