Pneumocystis jiroveci och Coccidioides immitis. Histoplasmos är vanligast i Mississippi-deltat, och coccidioidomykos är ...
... alstrare av mucormykos Coccidioides immitis, som framförallt i USA:s sydstater, i Mexiko och Argentina framkallar ...