Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Karbamoylfosfat innehåller en amingrupp och slås ihop med ornitin och bildar citrullin. Citrullin får ytterligare en amingrupp ...
Diagnosen baseras på förhöjda plasmanivåer av ammoniakkoncentration och citrullin. Ökade nivåer av citrullin detekteras i ... Det finns även en ovanligare typ 2 som beror på fel i transporten av citrullin i cellerna. Symptomen på citrullinemi typ I ( ... I en av artiklarna diskuteras bland annat låga nivåer av citrullin och dess bidragande faktor för gomspalt samt undersökning av ... Citrullinemi (CIT) är en autosomal recessiv sjukdom som främst karaktäriseras av ökade serumnivåer av urin och citrullin. Varje ...
ASL-brist kan detekteras genom förhöjda ammoniakhalter, förhöjda halter av aminosyran citrullin eller genom att påvisa att ...
... är en kemisk förening med formeln C6H13N3O3. Ämnet är en α-aminosyra och alltså en organisk molekyl. Namnet kommer ...