Citrater är en nyckelkomponent vid tillverkning av vissa buffertlösningar. Citrater spelar en roll i citronsyracykeln, en ...
... ns salter och estrar kallas citrater. Citronsyra tillsätts ofta livsmedel och hygienartiklar som antioxidationsmedel ...
Fluorvätesyrans salter Citrater - Citronsyrans salter Acetater - Ättiksyrans salter Borater - Borsyrans salter Bensoater - ...
Preparat eller läkemedel som innehåller sildenafil (handelsnamn som Viagra, Revatio med flera) bör endast användas av män med påtagliga potensproblem, diagnostiserat av läkare. Män utan diagnostiserat potensproblem ska aldrig använda dessa preparat, främst på grund av de biverkningar dessa läkemedel kan medföra.[5] Män med potensproblem har god hjälp av dessa läkemedel. Om impotensen beror på psykiska eller fysiska orsaker, eller bådadera, kommer användande beslutas av läkare och eventuellt psykolog. Oftast måste annan behandling/terapi genomföras tillsammans med sildenafil. Sildenafil påverkar endast blodflödet till penis, och ger ingen förhöjning av den sexuella upplevelsen, det är inget så kallat afrodisiakum.[5] Forskning visar att sildenafil även skulle kunna vara effektivt som en läkemedelsbehandling mot malaria.[6] Forskare har nämligen funnit att sildenafil kan bekämpa malariaparasiten Plasmodium falciparum i dess sexuella fas, medan de läkemedel mot ...
... är ett salt av citronsyra. Det produceras genom en neutralisering av citronsyra med hjälp av natriumhydroxid och en påföljande kristallisering.. Trinatriumcitrat finns i granulerad form. Den är lättlöslig i vatten, lösligheten ökar med en höjning av temperaturen. I en 5-procentig lösning ligger pH-värdet på cirka 8.. Trinatriumcitrat har E-nummer E 331.. Trinatriumcitrat är det vanligaste buffertsaltet för citronsyra och används i alla typer av livsmedel, främst i godis. Ett annat stort användningsområde är i slakterier, där det används för att förhindra att blod koagulerar, mer känt som blodsalt.. ...