Cinnarizin, Rinomar) kan tillfälligt användas vid sömnsvårigheter på grund av allvarlig nattlig klåda. Antihistaminer har ingen ...
N07CA01 Betahistinhydroklorid N07CA02 Cinnarizin N07CA03 Flunarizin N07CA04 Acetylleucin N07CA52 Cinnarizin, kombinationer Inga ...