Där bildade Strang Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Strang tog först avstånd från månggifte men några år senare ( ...
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VG1R-641. Läst 15 november 2016. ...
... "the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" och som i dagligt tal ibland kallas för mormonism och vars medlemmar ofta ... The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Sweden. http://www.jesukristikyrka.se/about. Läst 11 januari 2015. ^ ...
... i Temples of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 2010: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ... Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (engelska the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ofta bara LDS) är det ... The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2010 ... Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Jesu Kristi Kyrka ... Jesu Kristi kyrka tror på Gud, den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på Den helige anden[8] som tre fysiskt skilda ...
Den Återstående Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (the Remnant Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) är ett ...
Community of Christ James J. Strang: Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ... Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints), (FLDS), är den största amerikanska mormonsekten som praktiserar ... The Church of Jesus Christ Sidney Rigdon: "Rigdoniterna" Granville Hedrick: Church of Christ (Temple Lot) Joseph Smith III: ... "The Work of Jesus Christ". När Johnsons dog 1986 kom "one man-rule" att genomföras fullt ut när Rulon Jeffs tillträdde som ...
... och 1860 grundades en ny Church of Jesus Christ of Latter Day Saints i Illinois. 1872 ändrades namnet till Reorganiserade Jesu ... Staker, Mark L. "Emma Hale Smith", från Women of Faith in the Latter Days -- Volume 1: 1775-1820, Deseret Books. Den här ... och 2001 bytte den namn till Community of Christ. Emma Smith Bidamon dog den 30 april 1879. ...
Community of Christ James J. Strang: Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ... The Church of Jesus Christ Sidney Rigdon: "Rigdoniterna" Granville Hedrick: Church of Christ (Temple Lot) Joseph Smith III: ... numera kallad Community of Christ. De huvudsakliga grenarna i sista dagars heliga-rörelsen William Bickerton: ... institute.lds.org/manual/church-history-institute-student-manual/chft-21-25-23.asp. ...
... i Temples of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 2010: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ^ Richard S. Van ... Church of Christ (Temple Lot) Joseph Smith III: Community of Christ James J. Strang: Church of Jesus Christ of Latter Day ... Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (engelska the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ofta bara LDS) är det ... The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2010 ^ Kyrkans organisatoriska struktur, Newsroom på www.lds.org ^ http://www. ...
"The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints" 1838. På hösten samma år hölls ännu en generalkonferens, denna gång i ... The Church of Jesus Christ (2002) (på engelska). A History of The Church of Jesus Christ: Volume 2. The Church of Jesus Christ ... The Latter Day Saints' Messenger and Advocate som senare bytte namn till the Messenger and Advocate of the Church of Christ. I ... är The Church of Jesus Christ (Bickertonite). Sidney Rigdon var, från sin konvertering 1830 till 1844, den mest inflytelserike ...
Tidigare kallade man sig för "Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints". Kyrkan har över 200 000 medlemmar i ... 1979 ombud röstade för namnbytet medan 561 vill behålla det gamla "the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints ... Community of Christ har sitt huvudkvarter i Independence i Missouri, sedan april 1920. Man äger även det gamla templet i ... Community of Christ har sina historiska ursprung i Kristi kyrka som Joseph Smith grundade 1830. Efter Joseph Smiths död uppstod ...
... är ett trossamfund inom sista dagars heliga-rörelsen bildat av James J. Strang. ... Kyrkan ska inte förväxlas med den större och mer välkända The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, i Sverige känd under ... Church of Jesus Christ of Latter Day Saints officiella webbplats. ...
Community of Christ James J. Strang: Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ... Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, på sin kyrka. Under decennier användes detta namn även av anhängare till Smiths ... The Church of Jesus Christ of Latter-day saints. Anhängare till James J. Strang använder det gamla namnet (från 1838), utan den ... Church of Jesus Christ of Latter Day Saints). Se även: Sista dagars heliga-rörelsen och Successionskrisen i Sista dagars heliga ...
Han skrev texten till God of Power, God of Right som togs med i Hymns of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, den ...