Omvändning eller inversion (engelska inversion) - en del vänds. *Insertion (engelska insertion) - en del kopieras och läggs ... Ayala, F. J.; Coluzzi, M. (2005-05-03). "Chromosome speciation: Humans, Drosophila, and mosquitoes". Proceedings of the ...