a b] Cho, Sang-Geon; Kim, Jahae; Song, Ho-Chun (2017-3). "Radiation Safety in Nuclear Medicine Procedures". Nuclear Medicine ... Celler, Anna. Medical Imaging. John Wiley & Sons, Inc. sid. 101-126. ISBN 9780470451816. http://dx.doi.org/10.1002/ ...
I drabbad tarmvävnad noteras förhöjda nivåer av CD4+ T-celler och ökad signalering av bland annat cytokinen IL-17 och TNF-α. ... Barrett JC, Hansoul S, Nicolae DL, Cho JH, Duerr RH, Rioux JD, Brant SR, Silverberg MS, Taylor KD, Barmada MM, Bitton A, ...
Makrofager, T-celler, B-celler och fibroblaster är bland de celler som samlas för att skapa ett granulom, där lymfocyterna ... Ha, S.; Jeon, B.; Youn, J.; Kim, S.; Cho, S.; Sung, Y. (27 november 2005). "Protective effect of DNA vaccine during ... T-celler (CD8+) kan också direkt döda smittade celler. Det är viktigt att notera att bakterierna inte alltid elimineras i ett ... Bakterierna fångas upp av dendritiska celler som inte tillåter dem att föröka sig, även om dessa celler kan transportera ...