a b] Cho, Sang-Geon; Kim, Jahae; Song, Ho-Chun (2017-3). "Radiation Safety in Nuclear Medicine Procedures". Nuclear Medicine ... Celler, Anna. Medical Imaging. John Wiley & Sons, Inc. sid. 101-126. ISBN 9780470451816. http://dx.doi.org/10.1002/ ...
När de väl tagit sig in i de övre luftvägarna kan de förflytta sig in i lungorna, där de invaderar de celler som omsluter ... Eom, CS; Jeon, CY; Lim, JW; Cho, EG; Park, SM; Lee, KS (22 February 2011). "Use of acid-suppressive drugs and risk of pneumonia ... För dem med HIV/Aids och ett CD4-tal på under 200 celler/ul, minskas risken att drabbas av pneumocystis-pneumoni med ... När bakterierna väl kommit in i lungorna kan de invadera utrymmena mellan celler och alveoler, där makrofager och neutrofiler ( ...
Makrofager, T-celler, B-celler och fibroblaster är bland de celler som samlas för att skapa ett granulom, där lymfocyterna ... Ha, S.; Jeon, B.; Youn, J.; Kim, S.; Cho, S.; Sung, Y. (23 april 2005). "Protective effect of DNA vaccine during chemotherapy ... T-celler (CD8+) kan också direkt döda smittade celler. Det är viktigt att notera att bakterierna inte alltid elimineras i ett ... Bakterierna fångas upp av dendritiska celler som inte tillåter dem att föröka sig, även om dessa celler kan transportera ...