Chlamydia suis (påverkar endast svin) och Chlamydia muridarum (påverkar endast möss och hamstrar). Före 1999 ingick också ... Klamydiabakterier (Chlamydia) är ett släkte av bakterier som är beroende av en värdcell. Klamydiainfektioner är ofta sexuellt ... Det finns tre klamydiaarter: Chlamydia trachomatis (ett mänskligt smittämne), ... https://web.archive.org/web/20100918212158/http://chlamydiae.com/docs/Chlamydiales/diagram/taxondiag.htm. Läst 11 oktober 2010 ...
... ögoninfektioner Chlamydia muridarum, orsakar sjukdom hos möss och hamstrar Chlamydia suis, bakterier som infekterar svin ... familj av bakterier som inkluderar Chlamydia och Chlamydophila Chlamydiae, bakteriestam som inkluderar Chlamydiaceae. ... bakteriesläktet klamydia Chlamydia trachomatis,orsakar mänskligt sexuellt överförbara sjukdomar och ...
Chlamydia och Chlamydophila. Till släktet räknas också Chlamydia suis som infekterar svin och Chlamydia muridarum som ... Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis är en bakterie som orsakar klamydia, en av de vanligaste sexuellt överförda ... Chlamydia trachomatis, Taxonomy *^ Fresse AS, Sueur JM, Hamdad F, (2010). Diagnosis and follow-up of genital chlamydial ... Chlamydia trachomatis är en obligat intracellulär bakterie med en speciell livscykel. Bakterien sprids utanför cellerna i form ...