... är ett grundämne, som är en järnliknande lättantändlig metall. Grundämnet tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. De båda svenskarna Jöns Jacob Berzelius och Wilhelm Hisinger fann 1803 ett nytt ämne, ceria (oren ceriumoxid) vilket de uppkallade efter asteroiden Ceres, upptäckt 1801. Efter publicering av upptäckten hävdades att Martin Heinrich Klaproth hade hunnit före, men svenskarnas avhandling beskrev ceriumjorden mycket mer ingående. Metalliskt cerium framställdes första gången 1875 av Hillebrand och Norton. Cerium är en grå, metallglänsande mjuk metall som blir matt i luften. Den saknar biologisk roll, men varken metallen eller dess föreningar är giftiga. Cerium framställs dels av cerit, dels och i större mängd av fosfatmineralet monazit. Detta finns i stora mängder, t.ex. i form av monazitsand i Brasilien och North Carolina. Halten i jordskorpan beräknas till 40 - 60 ppm (g/ton). Metallen kan framställas genom reduktion av ...
... är ett grundämne, som är en järnliknande lättantändlig metall. Grundämnet tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. De båda svenskarna Jöns Jacob Berzelius och Wilhelm Hisinger fann 1803 ett nytt ämne, ceria (oren ceriumoxid) vilket de uppkallade efter asteroiden Ceres, upptäckt 1801. Efter publicering av upptäckten hävdades att Martin Heinrich Klaproth hade hunnit före, men svenskarnas avhandling beskrev ceriumjorden mycket mer ingående. Metalliskt cerium framställdes första gången 1875 av Hillebrand och Norton. Cerium är en grå, metallglänsande mjuk metall som blir matt i luften. Den saknar biologisk roll, men varken metallen eller dess föreningar är giftiga. Cerium framställs dels av cerit, dels och i större mängd av fosfatmineralet monazit. Detta finns i stora mängder, t.ex. i form av monazitsand i Brasilien och North Carolina. Halten i jordskorpan beräknas till 40 - 60 ppm (g/ton). Metallen kan framställas genom reduktion av ...
... (NH4NO3) är ett salt av ammonium och nitrat-joner. Ammoniumnitrat är ett oxidationsmedel som bildar explosiva blandningar med brännbara material (till exempel alkoholer och oljor). Ämnet är vattenlösligt, men hydreringen är endoterm, vilket gör att lösningen kyls ner kraftigt. Ammoniumnitrat som upphettas till över 200 °C sönderfaller till lustgas (N2O) och vattenånga. Sönderfallet är exotermt och kan starta en kedjereaktion. N H 4 N O 3 → h e a t N 2 O + 2 H 2 O {\displaystyle {\rm {NH_{4}NO_{3}\ {\xrightarrow {heat}}\ N_{2}O+2\ H_{2}O}}} Kommersiellt tillverkad ammoniumnitrat framställs genom att leda ammoniak-gas (NH3) genom koncentrerad salpetersyra (HNO3). N H 3 + H N O 3 → N H 4 N O 3 {\displaystyle {\rm {NH_{3}+HNO_{3}\rightarrow NH_{4}NO_{3}}}} Reaktionen är häftig och exoterm och kräver mycket kylning. När lösningen har stabiliserat sig kokas överflödigt vatten bort och ammoniumnitratet formas till granulat eller pellets som sedan torkas ...
De sällsynta jordartsmetallerna förekommer ofta tillsammans. Trots beteckningen är ämnena inte så sällsynta som man trodde när gruppen namngavs. Vanligast förekommande är cerium, som är det 25:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Prometium, som saknar stabila isotoper, förekommer nästan inte alls. Med undantag för prometium är alla grundämnen i gruppen mindre sällsynta än exempelvis silver och guld.. Tidigare framställdes större delen av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller i en gruva i Mountain Pass i Kalifornien, men den stängdes 2002 på grund av fallande råvarupriser och gruvbrytningens skadliga inverkan på miljön. Idag sker en stor del av produktionen av sällsynta jordartsmetaller i Inre Mongoliet i Kina och 2005 stod gruvorna i distriktet Bayan Obo för 45 procent av världsproduktionen.[4]. ...
... , tidigare ortit, är ett epidotmineral där aluminium och järn till större delen ersatts av de sällsynta jordartsmetallerna cerium, lantan, yttrium och erbium. Emellertid kan en stor mängd andra grundämnen såsom torium, uran, zirkonium, fosfor, barium och krom också förekomma. Mineralet upptäcktes år 1810 och är uppkallat efter den skotske mineralogen Thomas Allan. Mineralet bildar svarta, bruna eller gula kristaller som kan ha tavel- eller nålform. Det Internationella Mineralologiska Sällskapet särskiljer tre varianter som domineras av respektive jordartsmetall nämligen allanit-(Ce), allanit-(La) och allanit-(Y). Förekomsten av radioaktiva element i mineralet har i vissa fall påverkat dess struktur. Det är också pyrognomiskt, vilket innebär att det blir glödande vid en relativt låg temperatur av ca 95 C. Allanit förekommer främst i amorfa lerrika sediment och i magmatiska bergarter. Mineralet förekommer också i små mängder i granit-pegmatitgångar och har ...
... eller sfen är ett kalcium-titan-nesosilikatmineral, CaTiSiO5. Spår av föroreningar som järn och aluminium förekommer ofta. Vanligt är även sällsynta jordartsmetaller, bland andra cerium och yttrium. Titanit är en källa till titandioxid som används i färgpigment och den är skattad som ädelsten, när den är fri från skavanker. ...
... , eller brun yttroantalit, är ett mineral som är rikt på de sällsynta grundämnena niob, tantal, yttrium, erbium och cerium och i synnerhet består av yttriumniobat och -tantalat. Minaralet har brunsvart färg och halvmetallisk glans. Olika typer av mineralet kan ha en dominant andel av en särskild metall, men alla typer har mindre inslag av alla sällsynta jordartsmetaller. Fergusonit förekommer i granit-pegmatit t.ex. vid Ytterby fältspatbrott nära Vaxholm, vid Broddbo, Finnbo och Kårarvet vid Falun. Kända förekomster finns också på södra Grönland, på flera ställen kring Arendal och Moss i Norge, på Sri Lanka, Madagaskar samt olika platser i Amerika, i synnerhet i Texas där stor brytning förekommit. Mineralet kommer till användning vid tillverkning av glödstrumpor för gasljus. ^ Meyers varulexikon, Forum, 1952 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia Denna mineralogiartikel saknar väsentlig information. Du ...
... ligger i Riddarhyttan, Skinnskattebergs kommun.. Bastnäsfältet är en av världens mineralrikaste platser och ingår i Ekomuseum Bergslagen. Här har det sedan 1600-talet brutits olika mineral. Här finns över 50 olika mineral.. År 1803 upptäcktes grundämnet cerium i "bastnäs-tungsten" av Wilhelm Hisinger (brukspatron på Skinnskattebergs bruk) och kemisten Jöns Jacob Berzelius. Under åren 1875-1888 bröts ca 4500 ton ceriummalm. Andra mineral som finns här är bland andra bastnäsit, cerit, lanthanit, linneit, ferriallanit-(Ce) och törnebohmit-(Ce). Bastnäsit upptäcktes först i Bastnäs och är ett ceriumhatligt mineral.. Vid Bastnäs finns ett välbevarat hakspel, det enda kvarvarande i världen på ursprunglig plats.. ...
14 maj - Lewis och Clarks expedition avreser från Camp Dubois för att utforska Missourifloden. Friedrich Sertürner lyckas isolera morfin från opium. William Hyde Wollaston upptäcker grundämnet palladium och hur man framställer platina. Jöns Jacob Berzelius upptäcker grundämnet cerium. Smithson Tennant upptäcker grundämnena iridium och osmium. William Hyde Wollaston upptäcker grundämet rodium. Alexander von Humboldt upptäcker att jordens magnetfält minskar från polerna till ekvatorn. Joseph Louis Gay-Lussac och Jean Baptiste Biot studerar atmosfären från en varmluftsballong. Okänt datum - Charles Bell phbclierar The Anatomy of the Human Body, vol. 3, Nervous System. Okänt datum - Antonio Scarpa phbclierar Riflessioni ed Osservazione anatomico-chirugiche sull' Aneurisma, en klassisk text om aneurysm. 21 februari - Cornwallaren Richard Trevithicks nybyggda ånglokomotiv "Penydarren" kör på Merthyr Tramroad mellan Penydarren Ironworks i Merthyr Tydfil och Abercynon in ...
... är ett mineral och fosfat av metallerna cerium, lantan, neodym, praseodym med flera sällsynta metaller. Dessutom innehåller fosfatet i de flesta fall torium och ej sällan uran. Monazit finns sporadiskt som mycket små korn i graniter och gnejser men påträffas främst i pegmatit, där mineralet dock inte heller är vanligt. I regel är monazit radioaktivt och påverkar en Geiger-Müllerräknare, dock inte så starkt som pechblände eller uraninit. I Sverige hittar man monazit sparsamt i Kårarvet, Dalarna, Holma i Lurs socken i Bohuslän och Högsbo i södra delen av Göteborg samt i Ruotevare, Jokkmokk, Lappland. Bland andra områden med fyndorter kan nämnas Norge, Ural och Brasilien. I North Carolina, USA, finns mineralet i flodavlagringar som rundade korn och kan utvinnas genom vaskning på samma sätt som guld. Monazit används tillsammans med flera andra mineral, som innehåller liknande sällsynta grundämnen, för framställning av ceriumföreningar. ^ Lars-Håkan Hedin, ...
Det här är en lista över legeringar (urval) i alfabetisk ordning. alpacka (se nysilver) Alnico (23 % kobolt, 14 % nickel och 8 % aluminium) Alumel (95 % nickel och 5 % aluminium) Alutite Amalgam (kvicksilver blandat med andra metaller) Astroloy (55,5 % nickel, 17 % kobolt, 15 % krom samt molybden, aluminium och titan) Auermetall (järn och cerium) Babbitts metall (83 % tenn, 11 % antimon och 6 % koppar) Billon (guld eller silver med oädel metall) Brightray (nickel, kobolt, krom, järn m m) Brons (koppar och i huvudsak tenn) Aluminiumbrons (koppar med 5-11 % aluminium) Arsenikbrons Berylliumbrons (koppar med nickel och beryllium) Blybrons (74-76 % koppar, 15-20 % bly, 4-8 % tenn, 1-2 % nickel) Fosforbrons Klockbrons (78-85 % koppar, 15-22 % tenn) Kanonmetall (90 % koppar, 10 % tenn, ofta med tillsats av fosfor) Lagerbrons Malm (80 % koppar, 20 % tenn) Oljebrons (89,9 % koppar, 9,5 % tenn, 1,2 % kol) Spegelbrons (66,6 % koppar, 33,3 % tenn) Statybrons (86,6 % koppar, 6,6 % tenn, 3,3 % zink, 3 ...
... , eller orangit, är ett mineral som förekommer som zirkonliknande kristaller. I sin renaste form består den av toriumsilikat, men den är ofta vittrad och vattenhaltig. Torit är benämning på svart variant av mineralet (sp. vikt 4,4 - 4,7), medan gul variant (sp. vikt 5,2 - 5,4) kallas orangit. Då toriten oftast är vittrad och ofta har en kärna av orangit, kan det antas att orangit är det primära mineralet. Bland varianter kan också nämnas uranotorit med ca 10 % uranoxid. Torit är det vanligast toriummineralet och förekommer i pegmatit och nefelinsyenit vid bland annat Lindenäs i Sverige och vid Brevik och Arendal i Norge, ofta tillsammans med eukrasit och freyalit, som är amorfa omvandlingsprodukter av torit. I förvittringsprodukter förekommer det ofta lantan, cerium, didym och yttrium. Uranotorit har påträffats på Madagaskar och i Ontario, medan auerlit har påträffats i Nordcarolina. Torit har förr använts vid tillverkning av gasglödnät, där den senare har ...
... är ett mineral som påträffats vid Nol norr om Kungälv. Det förekommer även i väl undersökta fyndorter i södra Norge samt på Madagaskar. Mineralet är rombiskt kristalliserande och innehåller titan, niob, tantal, yttrium, erbium, cerium, lantan, praseodym, neodym, uran och torium. ^ Carlquist, Gunnar, red (1938 (nyutgåva av 1930 års utgåva)). Svensk uppslagsbok. Bd 4. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 230 Svensk uppslagsbok, andra upplagan ...