1 & 2, Cercopithecus albogularis ^ [a b c d e f g h] Skinner & Chimimba (2005). "Cercopithecus albogularis". The Mammals of the ... Efter att Cercopithecus albogularis vaknar sitter den upp till 1,5 timmar i solen. Födan söks främst på morgonen och på ... Cercopithecus albogularis är en primat i släktet markattor som förekommer i östra och södra Afrika. Populationerna infogades ... Cercopithecus albogularis har flera från varandra skilda populationer i östra Afrika från Etiopien till östra Sydafrika. ...
IUCN listar Cercopithecus lowei som livskraftig (LC). ^ [a b c d] Oates, J.F., Gippoliti, S. & Groves, C.P. 2016 Cercopithecus ... Cercopithecus lowei är en primat i släktet markattor som förekommer i västra Afrika. Taxonet listades en längre tid som ... Wilson & Reeder, red (2005). "Cercopithecus lowei" (på engelska). Mammal Species of the World. Baltimore: Johns Hopkins ... underart till Campbells markatta (Cercopithecus campbelli) och sedan 2013 godkänns den som art. Arten förekommer med flera från ...
... är en primat i släktet markattor som förekommer i västra Afrika. Population listades en längre tid som ... Cercopithecus roloway har viss förmåga att anpassa sig till skogsbruk. Denna markatta vistas nästan hela tiden i träd. Den ... Hos Cercopithecus roloway är hannarna betydlig större än honor. Arten förekommer vid Guineabukten i södra Ghana och ... Cercopithecus roloway faller ibland offer för leoparden och för större rovlevande fåglar. Pälsfärgen utgör inget kamouflage och ...
... jagas i viss mån men jakttrycket är inte lika stort som för större primater. IUCN uppskattar att ... Cercopithecus sclateri är en primat i släktet markattor som förekommer i sydöstra Nigeria. Denna markatta har påfallande ... Wikimedia Commons har media som rör Cercopithecus sclateri. Bilder & media Bilder, ARKive.org (Sårbara arter, Markattartade ... 2008 Cercopithecus sclateri Från: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. . Läst 4 december 2012. ^ [a ...
Populationen listades tidigare som underart till kronmarkatta (Cercopithecus pogonias) eller Wolfs markatta (Cercopithecus ... Cercopithecus denti hotas lokalt av skogsavverkning och av jakt för köttets skull. För att skydda beståndet upptogs arten i ... IUCN listar hela beståndet som livskraftig (LC). ^ [a b c d e] Oates, J.F., Hart, J. & Groves, C.P. 2016 Cercopithecus denti ... Cercopithecus denti är en primat i släktet markattor som förekommer i centrala Afrika. ...
a b c] Cercopithecus mitis på IUCN:s rödlista, auktor: Kingdon, J., Gippoliti, S., Butynski, T.M., Lawes, M.J., Eeley, H., Lehn ... Diademmarkatta eller blå markatta (Cercopithecus mitis) är en primat i släktet markattor som förekommer i södra och östra ... ISBN 0-947430-55-5 ^ [a b c d] Strawder, N. 2001 Cercopithecus mitis på Animal Diversity Web (engelska), besökt 20 juni 2011 ... Lex Hes, red (1997). "Cercopithecus mitis". The Complete Book of Southern African Mammals. Cape Town: Struik Publishers. sid. ...
ISBN 0-8018-8221-4 ^ [a b] Jonathan Kingdon (2013). "Cercopithecus tantalus". Field Guide to African Mammals. A&C Black. sid. ...
Den kan anpassa sig till människan och ibland hämtar Cercopithecus aethiops sin föda i växtodlingar. Arten äter frukter, frön, ... Orrell T. (custodian), 2011-04-26 ^ Jonathan Kingdon (2013). "Cercopithecus aethiops". Field Guide to African Mammals. A&C ...
A New Species of Cercopithecus Monkey Endemic to the Democratic Republic of Congo and Implications for Conservation of Congo's ... doi:10.5962/bhl.title.8890 ^ Wilson & Reeder, red (2005). "Cercopithecus" (på engelska). Mammal Species of the World. Baltimore ...
a b c] Oates, J.F., Gippoliti, S. & Groves, C.P. 2011 Cercopithecus campbelli Från: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened ... Campbells markatta (Cercopithecus campbelli) är en primat i familjen markattartade apor (Cercopithecidae) som förekommer i ... Wilson & Reeder, red (2005). "Cercopithecus" (på engelska). Mammal Species of the World. Baltimore: Johns Hopkins University ...
a b c d e f] Oates, J.F., Hart, J., Groves, C.P. & Butynski, T.M. 2011 Cercopithecus ascanius Från: IUCN 2010. IUCN Red List of ... Svartkindad vitnäsa (Cercopithecus ascanius) är en primat i släktet markattor som förekommer i centrala Afrika. Arten har ... a b c d e] S. Davis (13 oktober 2002). "Cercopithecus ascanius" (på engelska). Animal Diversity Web. University of Michigan. ... Nowak, R. M. (1999) s.573-575 online ^ Wilson & Reeder, red (2005). "Cercopithecus ascanius" (på engelska). Mammal Species of ...
... (Cercopithecus wolfi) är en primat i familjen markattartade apor som förekommer i centrala Afrika. Den ... a b] Oates, J.F., Hart, J. & Groves, C.P. 2008 Cercopithecus pogonias ssp. wolfi Från: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened ... ISBN 0-8018-8221-4 ^ [a b c d e f g] B. Platter (2 oktober 2008). "Cercopithecus wolfi" (på engelska). Animal Diversity Web. ... a b] Wilson & Reeder, red (2005). "Cercopithecus wolfi" (på engelska). Mammal Species of the World. Baltimore: Johns Hopkins ...
... (Cercopithecus kandti) är en primat i familjen markattartade apor som förekommer i Afrika. Djurets taxonomiska ... a b c d] Butynski, T.M. 2008 Cercopithecus mitis ssp. kandti Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version ... a b] Wilson & Reeder, red (2005). "Cercopithecus kandti" (på engelska). Mammal Species of the World. Baltimore: Johns Hopkins ... Wilson & Reeder (2005) godkänner guldmarkatta som art och IUCN listar den som underart till diademmarkatta (Cercopithecus mitis ...
Här räknas Cercopithecus roloway fortfarande till Dianaapa. ^ [a b c] Kennedy, K. Cercopithecus diana på Animal Diversity Web ( ... är Cercopithecus roloway som tidigare behandlades som underart till Cercopithecus diana. Tillsammans bildar de en undergrupp i ... Dianaapa eller Dianamarkatta (Cercopithecus diana) är en primat i släktet markattor som förekommer i västra Afrika. Den största ... a b c d] Cercopithecus diana på IUCN:s rödlista, auktor: Oates, J.F., Gippoliti, S. & Groves, C.P. 2008, läst 22 maj 2011, Obs ...
Arterna inom släktet Cercopithecus lever i Afrika söder om Sahara. Dessa apor är medelstora primater och vistas vanligen i träd ... Markattor (Cercopithecus) är ett släkte i familjen markattartade apor med cirka 25 arter, alternativt en gruppering av fyra av ... Meerkatzen kombinieren Laute zu neuem Sinn (tyska) ^ [a b] Cercopithecus på IUCN:s rödlista, besökt 26 september 2017. ^ Wilson ... Bilder & media Wikispecies har information om Cercopithecus. Artförteckning (Wikipedia:Projekt översätta källmallar, Dewp, ...
Cercopithecus mitis). De åtta stora vulkanerna (se nedan) ligger alla inom de angränsande nationalparkerna i de tre länderna, ... Här lever också den utrotningshotade Cercopithecus kandti ("guldmarkatta"; engelska: golden monkey) samt blå markatta ( ...
New Monkey Species - Cercopithecus salongo ^ Wilson & Reeder (red.) Mammal Species of the World, 2005, Cercopithecus dryas ... Dryasmarkatta (Cercopithecus dryas) är en primat i släktet markattor som förekommer i ett mycket begränsat område i centrala ... a b c d] Cercopithecus dryas på IUCN:s rödlista, auktor: Hart, J., Butynski, T.M. & Hurley, M. 2008, läst 19 juni 2011. ^ ... I äldre verk listas ytterligare en art med det vetenskapliga namnet Cercopithecus salongo som är identisk med dryasmarkattan. ...
... (Cercopithecus lomamiensis) är en nyupptäckt art av markattor. Det första exemplaret påträffades 2007 av utomstående i ... 12 september 2012) (på engelska). Lesula: A New Species of Cercopithecus Monkey Endemic to the Democratic Republic of Congo and ...
a b c] Cercopithecus petaurista på IUCN:s rödlista, auktor: Oates, J.F., Gippoliti, S. & Groves, C.P. 2008, läst 2 juli 2011 ... Ljus vitnäsa (Cercopithecus petaurista) är en primat i släktet markattor som förekommer i västra Afrika. Artens päls har en ... Släktskapet till arten mörk vitnäsa (Cercopithecus nictitans) är däremot mera avlägset. Den här artikeln är helt eller delvis ... IUCN betraktar hela beståndet som livskraftig (LC). Arten bildar tillsammans med mustaschmarkattan (Cercopithecus cephus) och ...
a b c] Cercopithecus nictitans på IUCN:s rödlista, auktor: Oates, J.F. & Groves, C.P. 2008, läst 25 juni 2011. ^ [a b] Greater ... Mörk vitnäsa (Cercopithecus nictitans) är en primat i släktet markattor som förekommer i västra centrala Afrika. Med undantag ... Den västra populationen listas av några zoologer som underart Cercopithecus nictitans stampflii och populationen på Bioko som C ... Släktskapet med arten ljus vitnäsa (Cercopithecus petaurista) är däremot mera avlägset. Antalet underarter är omstritt. ...
a b] Cercopithecus cephus på IUCN:s rödlista, auktor: Oates, J.F., Gippoliti, S. & Bearder, S. 2008, läst 20 mars 2011. ^ [a b ... Mustaschmarkatta (Cercopithecus cephus) är en primat i släktet markattor som förekommer i Afrika. Pälsen har på ryggen en ... 2006 Cercopithecus cephus på Animal Diversity Web (engelska), besökt 20 mars 2011. Thomas Geissmann: Vergleichende Primatologie ...
... (Cercopithecus pogonias) är en primat i släktet markattor som förekommer i centrala Afrika. Artens päls är på ... a b c d] Cercopithecus pogonias Arkiverad 24 december 2011 hämtat från the Wayback Machine. på IUCN:s rödlista, auktor: Oates, ... Ibland sammanfattas kronmarkattan och Wolfs markatta (Cercopithecus wolfi) till en enda art. Den här artikeln är helt eller ... Wilson & Reeder (red.) Mammal Species of the World, 2005, Cercopithecus pogonias Thomas Geissmann: Vergleichende Primatologie. ...
Cercopithecus). Dessutom kategoriserades alla populationer som en enda art men idag skiljs vanligen mellan sex arter: ...
https://web.archive.org/web/20121114003908/http://www.arkive.org/sun-tailed-monkey/cercopithecus-solatus/. Läst 28 oktober 2012 ... https://web.archive.org/web/20120729220950/http://www.theprimata.com/cercopithecus_solatus.html. Läst 28 oktober 2012. Bilder ...
https://web.archive.org/web/20130925150410/http://www.theprimata.com/cercopithecus_preussi.html. Läst 5 november 2012. (Starkt ... https://web.archive.org/web/20121020062305/http://www.arkive.org/preusss-guenon/cercopithecus-preussi/. Läst 5 november 2012 ...
a b] Cercopithecus mona på IUCN:s rödlista, auktor: Oates, J.F., Gippoliti, S. & Groves, C.P. 2008, läst 5 oktober 2011. ^ [a b ... Nunnemarkatta (Cercopithecus mona) är en primat i släktet markattor som förekommer i västra Afrika. Pälsens färg är på ryggen ... c d e f g] Liu, S. 2000 Cercopithecus mona på Animal Diversity Web (engelska), besökt 5 oktober 2011. Thomas Geissmann: ...
... (Cercopithecus neglectus) är en primat i släktet markattor som förekommer i centrala Afrika. Den är uppkallad ... a b c d] Cercopithecus neglectus på IUCN:s rödlista, auktor: Struhsaker, T., Oates, J.F., Hart, J. & Butynski, T.M. 2008, läst ... a b c] Stein, J. 2002 Cercopithecus neglectus på Animal Diversity Web (engelska), besökt 19 juni 2011. Thomas Geissmann: ...
a b c] Cercopithecus erythrogaster på IUCN:s rödlista, auktor: Oates, J.F., Gippoliti, S. & Bearder, S. 2008, läst 2 oktober ... Rödbukad markatta (Cercopithecus erythrogaster) är en primat i släktet markattor som lever i västra Afrika. Största delen av ...
a b c] Cercopithecus erythrotis på IUCN:s rödlista, auktor: Oates, J.F., Gippoliti, S. & Groves, C.P. 2008, läst 18 juni 2011 ... Rödörad markatta (Cercopithecus erythrotis) är en primat i släktet markattor som förekommer i västra centrala Afrika. Pälsens ...
a b c] Cercopithecus hamlyni på IUCN:s rödlista, auktor: Hart, J. & Butynski, T.M. 2008, läst 28 maj 2011. ^ Ny apa upptäckt i ... a b c d] Bharti, N. 2000 Cercopithecus hamlyni på Animal Diversity Web (engelska), besökt 28 maj 2011. Thomas Geissmann: ... Hamlyns markatta eller ugglemarkatta (Cercopithecus hamlyni) är en primat i släktet markattor som förekommer i centrala Afrika ...