Animal Diversity Web: Cercocebus (artiklar för 4 arter), University of Michigan, läst 31 mars 2014. ^ [a b c] Cercocebus på ... Cercocebus torquatus finns från Nigeria till Gabon. Sedan 2010-talet godkänns ytterligare en art, Cercocebus lunulatus. Den här ... Cercocebus är ett släkte i familjen markattartade apor med 7 arter som förekommer i Afrika. Arterna i släktet har ungefär samma ... I släktet Cercocebus skiljs mellan 6 arter: C. agilis lever i mellersta Afrika från Kamerun till Kongo-Kinshasa och har en ...
Populationen listades tidigare som underart till Cercocebus atys eller ibland till Cercocebus torquatus och sedan 2010-talet ... Cercocebus lunulatus har tre eller fler från varandra skilda utbredningsområden i Elfenbenskusten, Ghana och södra Burkina Faso ... Arten har allmänt samma utseende och storlek som Cercocebus atys. Kännetecknande är den vita färgen av de längre håren på ... Cercocebus lunulatus är en primat i familjen markattartade apor som förekommer i västra Afrika. ...
... är en primat i familjen markattartade apor som förekommer i Kongo-Kinshasa. Den listades tidigare som ... Cercocebus chrysogaster håller sin svans vanligen i en nedåtriktad båge med spetsen mot bakfötterna. Arten lever i Kongoflodens ... Cercocebus chrysogaster uppsöker även jordbruksmark och fruktträdodlingar. Individerna är aktiva på dagen och lever i flock. ... Beståndets storlek är inte känt och därför listas Cercocebus chrysogaster av IUCN med kunskapsbrist (DD). ^ [a b c d] Hart, J ...
... är en däggdjursart som beskrevs av Peters 1879. Cercocebus galeritus ingår i släktet Cercocebus och ... Wikimedia Commons har media som rör Cercocebus galeritus. Bilder & media Wikispecies har information om Cercocebus galeritus. ... a b c d] 2008 Cercocebus galeritus Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012 ... Artförteckning (Starkt hotade arter, Biologiska artiklar som hämtar bild från Wikidata, Markattartade apor, Cercocebus, ...
... är en primat i släktet Cercocebus och i familjen markattartade apor som förekommer i västra Afrika. Arten har ... Hos Cercocebus atys har hannar en rosa scrotum och huden kring honornas yttre könsdelar är rosa till röd. Denna primat ... Cercocebus atys accepterar ofta andra primater i territoriet som är mer specialiserade på ett liv i träd. I södra ... Cercocebus atys uppsöker även savanner med glest fördelade trädgrupper. Individerna vistas främst på marken och ibland klättrar ...
... är en däggdjursart som beskrevs av Milne-Edwards 1886. Cercocebus agilis ingår i släktet Cercocebus och ... Wikimedia Commons har media som rör Cercocebus agilis. Bilder & media Wikispecies har information om Cercocebus agilis. ... Cercocebus agilis är en smal primat med långa extremiteter och lång svans. Honor är med en kroppslängd (huvud och bål) av 44 ... a b c d] 2008 Cercocebus agilis Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 24 oktober 2012. ^ ...
IUCN listar Cercocebus sanjei som starkt hotad (EN). ^ [a b c d e] Ehardt, C., Butynski, T.M. & Struhsaker, T. 2008 Cercocebus ... Wikimedia Commons har media som rör Cercocebus sanjei. Bilder & media Wikispecies har information om Cercocebus sanjei. ... Cercocebus sanjei äter frukter, nötter och frön, där frukten står för 70 procent av födeintaget. Arten är även folivor ( ... Cercocebus sanjei är en primat i familjen markattartade apor som förekommer i Tanzania. Den betraktas av vissa zoologer (till ...
... är en däggdjursart som först beskrevs av Kerr 1792. Cercocebus torquatus ingår i släktet Cercocebus och ... Med människans vård kan Cercocebus torquatus leva 30 år. ^ [a b c d] 2008 Cercocebus torquatus Från: IUCN 2012. IUCN Red List ... Wikimedia Commons har media som rör Cercocebus torquatus. Bilder & media Wikispecies har information om Cercocebus torquatus. ... Artförteckning (Sårbara arter, Markattartade apor, Cercocebus, Däggdjur i etiopiska regionen). ...
Till Cercocebus räknas 6 arter. Arterna i släktet Lophocebus har vanligen en svart päls och vistas främst på träd. De är nära ... Arterna i släktet Cercocebus lever vanligen på marken. Pälsens färg är oftast grå eller brun. Deras närmaste släktingar finns ...
Det som skiljer Lophocebus från släktet Cercocebus är en avvikande konstruktion av näsbenet. Dessutom är Lophocebus övre ... Släktet Lophocebus och släktet Cercocebus sammanfattades tidigare under namnet mangaber men enligt nyare forskningar är ...
Cercocebus │ └──N. N. ├──Lophocebus └──N. N. ├──Gelada (Theropithecus) └──Babianer (Papio) Den under tidig 2000-talet ny ...
Cercocebus Lophocebus Höglandsmangab (Rungwecebus kipunji) underfamilj Langurer (Colobinae) tribus Colobini Colobus Röda ...
Cercocebus atys). Arterna, som är primära reservoarer av viruset, är fortfarande okända. Mänskliga virusinfektioner är kopplade ...
... släkte Cercocebus, 6 arter släkte Lophocebus, 6 arter arten höglandsmangab (Rungwecebus kipunji) Ibland namnges även fyra av ...