Neuroliginer fungerar som ligander för neurexinfamiljen av cellytereceptorer. Mutationer i två X-länkade gener som kodar ...
PrRP20 stimulerar till utsöndring av prolaktin, men binds också vid särskilda cellytereceptorer, G-proteinkopplade receptorer, ...
... binds vid cellerna av särskilda cellytereceptorer, GABA-receptorer, som finns i hjärnan och vilka samverkar med G- ...
östrogenrelaterad receptor gamma), cellytereceptorer, med mera, och påverkar följaktligen neurobiologin, reproduktionen, ...
... cellytereceptorer, transportproteiner, cellreceptorer för hormoner och läkemedel och vissa enzymer. De har många och viktiga ...
Detta på grund av de stora skillnader som finns mellan eukaryota celler och bakterier, främst med avseende på cellyte-receptorer ...