Epidermal tillväxtfaktor-receptorn (EGFR) kontrollerar cellproliferation, apoptos, angigenes och tumörinvasion. Mutation som ...
Detta sker i sin tur via olika processer som exempelvis cellproliferation och celldifferentiering. Denna biologirelaterade ...
... ökad cellproliferation. Denna molekylärbiologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
2008). "Cell proliferation at 122°C and isotopically heavy CH4 production by a hyperthermophilic methanogen under high-pressure ...
Sedan år 2010 är han ordförande i The European Cell Proliferation Society. Han är ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i ...
... factor Trk receptors and prolactin receptors by endocannabinoids leads to inhibition of human breast and prostate cancer cell proliferation ...
"Tumor sclerosis but not cell proliferation or malignancy grade is a prognostic marker in advanced-stage follicular lymphoma: ...
Hämmar syntesen av antikroppar, T-cell-proliferation samt produktionen av cytokiner. *H2-receptorantagonister *Ranitidin ...