Epidermal tillväxtfaktor-receptorn (EGFR) kontrollerar cellproliferation, apoptos, angigenes och tumörinvasion. Mutation som ...
Sedan år 2010 är han ordförande i The European Cell Proliferation Society. Han är ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i ...
Detta sker i sin tur via olika processer som exempelvis cellproliferation och celldifferentiering. Denna biologirelaterade ...
... ökad cellproliferation. ^ VEGF signaling pathway - Homo sapiens (human) på KEGG pathway - VEGF (Blodproteiner, Angiologi). ...
2008). "Cell proliferation at 122°C and isotopically heavy CH4 production by a hyperthermophilic methanogen under high-pressure ...