Alla MPNs uppstår ur en prekursorcell ur en myeloid cellinje i benmärgen. Om en liknande störning istället uppstår i den ...
I medicinsk forskning, finns en mycket känd cellinje som kallas HeLa, vilken har utvecklats från livmoderhalscancer-celler från ...
De var de första mänskliga celler från vilka en permanent odödlig cellinje skapats och som förökar sig obegränsat i en ...
... var ett förslag på släktnamn på en cellinje baserat på HeLa-celler och Helacyton gartleri vilket 1991 föreslogs som ...
En NK-liknande cellinje, NKB61A2, som behandlas med THC visade sig öka transkriptionen av IL-2Ra-genen och ökade den nukleära ...