För dem med HIV/Aids och ett CD4-tal på under 200 celler/ul, minskas risken att drabbas av pneumocystis-pneumoni med ... Virusinfektioner kan bekräftas via detektion av antingen viruset eller dess antigener med bland annat virusodling eller ...