Serum från ett fåtal fall av Borrelia har visat sig reagera med B. bovis antigener. Flera serumanalyser för både friska och ... www.nj.gov/health/cd/documents/faq/babesiosis_faq.pdf. Läst 28 mars 2015. ^ [a b] Vanstreels, R.E.T; Woehler, E.J; Ruoppolov, V ... Det kan inte säkerställas att dessa parasiter är orsaken eftersom råa antigener använts i testerna, vilket kan resultera i kors ... med andra parasiters antigener. Hos boskap och bönder i Mongoliet har arten Babesia microti påträffats, och denna art är även ...
van der Maarel-Wierink, CD; Vanobbergen, JN; Bronkhorst, EM; Schols, JM; de Baat, C (6 March 2012). "Oral health care and ... Virusinfektioner kan bekräftas via detektion av antingen viruset eller dess antigener med bland annat virusodling eller ...