... är Cathepsin K. Benväv består av hydroxylapatitkristaller bundna till kollagena fibrer, och Cathepsin K verkar genom att bryta ... Osteoklasterna återfinns oftast i en s.k. lakun, benvävnade, denna typ av lakun kallas Howships lakun. Det huvudsakliga enzymet ...
Enzymen pepsin, cathepsin och renin är exempel på eukaryota aspartylproteas. Dessa har alla två-domän-struktur, något som ... död länk] ^ [a b] Suguna K, Padlan EA, Smith CW, Carlson WD, Davies DR (1987). "Binding of a reduced peptide inhibitor to the ... Cathepsin D - använts som en tumörmarkör för bröstcancer. Pepsin - spjälar proteiner i matspjälkningskanalen. Beta-sekretas - ... Wolf M, Clark-Lewis I, Buri C, Langen H, Lis M, Mazzucchelli L (2003). "Cathepsin D specifically cleaves the chemokines ...