Wolf M, Clark-Lewis I, Buri C, Langen H, Lis M, Mazzucchelli L (2003). "Cathepsin D specifically cleaves the chemokines ... Enzymen pepsin, cathepsin och renin är exempel på eukaryota aspartylproteas. Dessa har alla två-domän-struktur, något som ... Cathepsin D - använts som en tumörmarkör för bröstcancer. Pepsin - spjälar proteiner i matspjälkningskanalen. Beta-sekretas - ... 1993). "Crystal structures of native and inhibited forms of human cathepsin D: implications for lysosomal targeting and drug ...
a b c] Fox, N.J.; White, P.C.L.; McClean, C.J.; Marion, G.; Evans, A. & Hutchings, M.R. 2011. Predicting impacts of climate ... Diagnosis of human fasciolosis in the Gilan providence of Northern Iran: application of cathepsin L_ELISA. Parasitology, 44: ... Ägg Närbild Livscykel ^ [a b c] Dutra, L.H.; Molento, M.B.; Naumann, C.R.C.; Biondo, A.W.; Fortes, F.S.; Savioa, D. & Malone, J ... Lopez-Diaz, M. C.; Carro, M. C.; Cadorgina, C.; Diez-Banos, P. & Mezo, M. 1998. Puberty and serum concentrations of ovarian ...