Enzymen pepsin, cathepsin och renin är exempel på eukaryota aspartylproteas. Dessa har alla två-domän-struktur, något som ... Cathepsin D - använts som en tumörmarkör för bröstcancer. Pepsin - spjälar proteiner i matspjälkningskanalen. Beta-sekretas - ... Wolf M, Clark-Lewis I, Buri C, Langen H, Lis M, Mazzucchelli L (2003). "Cathepsin D specifically cleaves the chemokines ... 1993). "Crystal structures of native and inhibited forms of human cathepsin D: implications for lysosomal targeting and drug ...
Diagnosis of human fasciolosis in the Gilan providence of Northern Iran: application of cathepsin L_ELISA. Parasitology, 44: ... a b c d e f g h i] Charlier, J.; Vercruysse, J.; Morgan, E.; Van Dijk, J. & Williams, D. J. L. 2014. Recent advances in the ... Dias, A.S.; Araujo, J.V.; Braga, F.R.; Araujo, J.M.; Puppin, A.C.; Fernandes, F.M.; Ramos, R.F.; Bertonceli, R.M.; da Silva, R. ... Dias, A.S.; Araujo, J.V.; Braga, F.R.; Araujo, J.M.; Puppin, A.C. ; Fernandes, F.M.; Ramos, R.F.; Bertonceli, R.M.; da Silva, R ...
Det huvudsakliga enzymet som bryter ner benvävnaden mellan hydroxylapatitkristallerna är Cathepsin K. Benväv består av ... hydroxylapatitkristaller bundna till kollagena fibrer, och Cathepsin K verkar genom att bryta ner kollagenet. Osteoklasten ...