Den första kommersiella datortomografen kallades "EMI-scanner". The Beatles skivintäkter gav helt enkelt så stora inkomster att ... Datortomografi, oftast förkortat DT alternativt CT (computed tomography), även skiktröntgen eller CAT-scan från computerized ...