Caenorhabditis elegans. 8·107 Drosophila melanogaster. 2·108 Människa. 3·109 ...
"Persistence of Long-Term Memory in Vitrified and Revived Caenorhabditis elegans". Rejuvenation Research 18 (5): sid. 458-463. ...
Brenner införde rundmasken Caenorhabditis elegans som modellorganism där man i detalj kunde studera celldelningar och ... Horvitz upptäckte och karaktäriserade de nyckelgener som styr den programmerade celldöden i C. elegans. Han har visat hur dessa ... elegans. Han visade att bestämda celler genomgår programmerad celldöd som en del av den normala utvecklingen och identifierade ...
Brenner införde rundmasken Caenorhabditis elegans som modellorganism där man i detalj kunde studera celldelningar och ...
Brenner införde rundmasken Caenorhabditis elegans som modellorganism där man i detalj kunde studera celldelningar och ... elegans. Han visade att bestämda celler genomgår programmerad celldöd som en del av den normala utvecklingen och identifierade ...
Viktiga modellorganismer är bland annat: bananfluga (Drosophila melanogaster), rundmask (Caenorhabditis elegans), zebrafisk ( ...
Ett fåtal undantag finns, exempelvis hos rundmaskar Caenorhabditis elegans där de två könen är hannar respektive hermafroditer ...
Processen är evolutionärt väl bevarad mellan olika arter; den upptäcktes i rundmasken Caenorhabditis elegans av Sydney Brenner ...
... ofta förkortat C. elegans är en cirka 1 mm kort rundmask. Den används framför allt som modellorganism ... 2008 delade Martin Chalfie Nobelpriset i kemi för sitt arbete med Grönt fluorescerande protein i C. elegans med två andra som ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Caenorhabditis_elegans&oldid=43903831" ...
... den en millimeter långa masken Caenorhabditis elegans och husmusen. Huvudartikel: Genteknik Det finns många tillämpningar av ...