Bostadsstyrelsen och andra myndigheter bildades under 1940-talet och detaljerade byggnormer utformades. En standard för köket ...
I denna roll initierades utredningar som resulterade i ändrade byggnormer och förbättrad tillgänglighet på allmänna platser och ...
... som var spartanska och bröt med byggnormer, men fyllde ett stort behov. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i ...
Byggsystemen med stålbalkar och armerad betong enligt Julius Kahns system upptogs inte i de byggnormer som gällde i Sverige ...
Huvudartikel: Naturkatastrof Geologer och geofysiker studerar naturkatastrofer för att kunna stadga säkra byggnormer och ...
... omfattande tekniska uppsatser och avhandlingar inom det byggnadstekniska området som lade grunden för många av de byggnormer ...
... samt vissa byggnormer, till exempel maximal tillåten höjd på fastigheten. Först runt sekelskiftet 1900 kom ett brott med den ...
... deras koppling till nationella byggnormer samt vilka systemgränser som ställs upp. I en artikel i Bygg & teknik beskrivs några ...