Slottets huvudsakliga byggnadsmaterial är natursten och tegelsten. Det är inte känt varifrån naturstenen - utvald marksten och ...
Härdat glas är upp till fem gånger starkare än vanligt glas, men när det väl går sönder så spricker det i ett otal småbitar. Det vet alla som till exempel tappat ett Duralex-glas i golvet. Bitarna i sig är dock inte vassa, vilket är förklaringen till att härdat glas används till till exempel sidorutor i bilar, busskurer och dryckesglas. Fördelarna med härdat glas är det är förhållandevis billigt och enkelt att installera. Nackdelarna är att härdat glas måste måttbeställas, då det inte går att skära efter härdningen, vilket leder till långa leveranstider. Härdat glas är heller inte särskilt svårforcerat. Ett lätt slag med ett vasst föremål räcker ofta för att krossa rutan. ...
Gården har kända ägare sedan 1662, men den nuvarande byggnaden byggdes troligen 1712 av handelsmannen Mickel Swertfeger, vilken ersatte en gård byggd av Wulf Kock, som brunnit ner 1708.[2] Änkan Elna Wulfsdotter Swertfeger överlät år 1722 gården till sin måg apotekaren och rådmannen Niklas von Dohren och 1736 såldes gården till borgmästaren Petter Pihl d.y.[3] Denne ägde gården fram till sin död 1759 under vilken tid den var känd som den mest påkostade privatbostaden i staden.[4] Vid den här tiden var den nuvarande byggnaden en huvudbyggnad i ett mycket större gårdskomplex som sträckte sig runt stora delar av nuvarande kvarteret Magnus Stenbock från Norra Storgatan, till Strömgränden och Kullagatan. Den omfattade tomterna 46, 47 och 48 enligt 1787 års tomtnumreringskarta.[4] Petter Pihl var en mycket härsklysten man, som var känd som "kungen av Helsingborg". Det berättas att han kommenderat sin betjänt att "slå hatten av förbipasserande på Storgatan om de icke ...
Byggnadsmaterial Bohuslänsk granit, fasadtegel Vykort från dåvarande högskolebyggnadens invigning 1907, vy från Vasaplatsen. ...
Byggnadsmaterial. Järn. Längd. 30,3 meter. Bredd. 5,4 meter. Djupgående. 2,3 meter. ...
Byggnadsmaterial Kalksten Kamerlengoborgens sydöstra sida år 2007.. Kamerlengoborgen (kroatiska: Gradina Kamerlengo eller ...
Per Gunnar Burström (2007). Byggnadsmaterial. Studentlitteratur AB. sid. 317. Libris 10289357. ISBN 978-91-44-02738-8. ...
Byggnadsmaterial Putsat tegel De två husen vid Lilla Torget 3-4 är båda byggnadsminnen sedan 1979 respektive 1980. ...
... är en borgruin på Visingsös södra spets i Visingsö socken i Jönköpings kommun. Byn Näs i närheten har givit borgen dess namn, i medeltida källor benämns den dock Visingsö eller Visingsö hus. Anläggningen uppfördes som kungaresidens under 1100-talet. Möjliga byggherrar var Sverker den äldre och hans son Karl Sverkersson. Borgen markerar en övergång till större och bekvämare slottsbyggnader och är den första i sitt slag. De flesta medeltida källor är ense om att borgen, särskilt i början av 1200-talet, stod i centrum för den svenska kungamakten. Detta var Sveriges första riksborg och användes dessutom som riksbank, då konungarna samlade sina och rikets dyrbarheter i borgen[1]. 1318 pantsattes den av kung Birger Magnusson till danskarna[2]. Slottet brändes ner efter en del strider samma år medan Birger befann sig i landsflykt. Slottsruinen är idag 32×12 m och resterna av ett runt torn samt ett fyrsidigt torn, med sammanbindande väg, finns bevarade. ...
Byggnadsmaterial. Tegel. Herkimer House var privatbostad för general Nicholas Herkimer i Little Falls, New York.[1] ...
Byggnadsmaterial Sten Palatsets innergård år 2015.. Rektorspalatset (kroatiska: Knežev dvor, italienska: Palazzo dei Rettori) ...
Byggnadsmaterial. Stål / Aluminium. Längd ö.a.. 112,51 meter[2]. Längd p.p.. 100,00 meter[1]. ...
... är inrymt i Västerås ångkraftverks byggnader. Västerås ångkraftverk togs i drift 1917. Det levererade elektricitet till Sveriges elkraftnät. Den stora fördelen i detta kraftverk var att man kunde starta upp en panna snabbt, i detta fall till full effekt på 20 minuter. Under årens lopp har ångkraftverket byggts till i olika etapper, flera pannor och fjärrvärme till Västerås. Vid 1970-talet kom kärnkraften i gång och ångkraftverket fick tjänstgöra som reservkraft. Ångkraftverket togs slutligen ur drift 1992.[3] Själva hotelldelen är byggd inuti byggnaden för de ursprungliga fyra tornpannorna nummer 12 - 14. Den lägre delen mot vattnet innehöll utrustning för hantering av kolet som eldades i pannorna. Ångkraftverkets kontrollrum och turbinhall är fortfarande kvar och kan beses med guide. ...
Byggnadsmaterial Trä Byggnadsminne Lindhovs kungsgård är ett byggnadsminne i Lindbergs socken i Varbergs kommun i Halland. ...
Byggnadsmaterial Tegel Ostindiska huset, är en byggnad i kvarteret 12 Ostindiska Kompaniet, vid Norra Hamngatan 12 i stadsdelen ...
Byggnadsmaterial. Stål. Längd. 21.99 meter. Bredd. 4.66 meter. Bruttodräktighet. 56 ton registerton. ...
Bergslagsbanan gav Axel Kumlien i uppdrag att utföra ritningar till alla deras byggnader. Brodern Hjalmar Kumlien fungerade som medarbetare då han ritade stationshuset i Göteborg, vilket blev banans mest representativa och största byggnad. Kumliens utbildning och erfarenhet från Tyskland samt hans arbete på Statens Järnvägars arkitektkontor, återspeglas i arkitekturen. Kumliens stationshus kom att byggas konsekvent enligt hans enkla typhusritningar i fyra olika storlekar. Efter att den så kallade Gullbergsvassen hade torrlagts, blev byggnaden den första större som uppfördes i det utvunna området. Philip Jacob Rapp var byggmästare, och det symmetriskt gestaltade tvåvåningshuset fick en placering med sin långsida utefter spåren.[9] Själva stationshuset var organiserat på ett för tiden vanligt sätt, med resgodsinlämning, vestibul och en biljettexpedition i mitten. Själva mittpartiet skjuter även ut, och utgör en mittrisaliet. På respektive sida om mitten skjuter två ...
Enligt uppgift av arkitekten var förebilden till villan hämtad från norra Tyskland. Den innehöll tjugo rum, kök, stall med mera och där installerades från början elektriskt ljus, men även med gas som reserv.[4] Villan är byggd av tegel med en souterrainvåning, som användes som källarvåning, två bostadsvåningar och en vindsvåning. De båda nedersta våningarna är i rusticerad cement, medan huvudvåningens fasad är klädd med rödgult Frankfurtertegel. Inflyttningen i den nya villan skedde på sommaren 1889, och invigningen firades den 9 oktober. Enligt mantalsskrivningen bestod familjen då av Carl Wijk och hans hustru Emma född Röhss (1843-96), barnen Carl Olof (1866-1918), Hakon (1868-1919) och Olga. Den 24 april 1896 var villan taxerad till 275 000 kronor. Huset tog ofta emot gäster av hög börd. Särskilt omtalad var den middag som han den 29 mars 1898 gav för kung Oscar II, vilken då bodde hos honom några dagar. Både Carl Wijk och hans bröder var Oscar II:s ...
Byggnadsmaterial Sten Kallebäcks källa, eller Gustafs källa, är en vattenkälla i Kallebäck i Göteborg.[1] Källan ligger intill ...
Bygget leddes av chefen för fortifikationen, generalkvartermästaren och borgmästarsonen från Lödöse, Olof Hansson Swart, senare adlad Örnehufvud.[3] År 1643 hade huset uppförts till en vånings höjd, och bygget avstannade därefter i brist på pengar. Kring 1648 återupptogs byggandet, då med svenskt tegel och där nu generalkvartermästare Johan Wärnschiöldh tagit hand om bygget.[3] Det huvudsakliga arbetet med att bygga Kronhuset pågick därefter fram till att huset stod klart 1654.[3][6] Riksdagen sammankallades i Göteborg den 4 januari 1660 av Karl X Gustav, och kronhuset fick då fungera som rikssal. Del av bottenvåningen hade inretts med bänkar, klädda i svart tyg liksom även väggarna. Kung Karl X Gustav avled därefter hastigt i det Torstenssonska palatset och den då fyraårige arvprinsen utropades den 1 mars som Sveriges konung efter ett riksdagsbeslut.[7] Kronhusområdet brann 1746 och 1758, då alla byggnader förstördes, utom just Kronhuset. Tyghuskvarteret ...
Byggnadsmaterial Marmor GeoNames 4138263 Dirksen Senate Office Building är en byggnad i området United States Capitol Complex i ...
Byggnadsmaterial. Sten (huvudbyggnaden). Karlbergs slott ligger vid Karlbergssjön i Solna, gränsande till Stockholm norr om ...
Byggnadsmaterial Murtegel med format. 270×130×95 mm. Planritning våning 1 trappa ...
Byggnadsmaterial Sten, tegel Rådhuset i Göteborg är ett byggnadskomplex beläget vid Stora Hamnkanalen och Gustaf Adolfs torg.[1 ...
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/pdf/TVBM-3140.pdf[död länk] Källor[redigera , redigera wikitext]. *Boverkets Byggregler BBR. ...
Byggnadsmaterial hämtades från klostrets ruiner. Det brutna mansardtaket tillkom vid en renovering 1789. Den sista ...
Byggnadsmaterial till ett värde av. $10 910 000. Järnvägsvagnar. 11 155. 31 000. ...
... är ett samlingsnamn för byggnadsmaterial av mineralfiber som i första hand används för värmeisolering, men även för ... Byggnadsmaterial: Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper (2). Lund: Studentlitteratur. Libris 10289357. ISBN 978-91-44-02738-8 ...
För byggnadsmaterial anges isoleringsförmågan som värmekonduktivitet. I detta sammanhang betecknas storheten med λ och kallas ...
1919 tillsattes Kommittén för standardisering av byggnadsmaterial med finansiering via statliga medel, bidrag från staten och ... Stockholm: Kommittén för standardisering av byggnadsmaterial. 1934. Libris 1347319. *SS 91 42 31 Byggnadsutformning - Bostäder ...