Summaformel för butansyra ¨smörsyra¨ är C3H7COOH Smörsyrans salter och estrar kallas butyrater eller butanoater. Smörsyra ...