Föreningen har CAS-nummer 468-10-0. Butorfanol Dextrometorfan Dextrorfan Levometorfan Levorfanol Racemetorfan Denna artikel ...
... kombinationer med psykofarmaka N02AD01 Pentazocin N02AD02 Fenazocin N02AE01 Buprenorfin N02AF01 Butorfanol N02AF02 Nalbufin ...
N02AF01 Butorfanol. N02AF02 Nalbufin. N02AG Opioider i kombination med spasmolytikaRedigera. N02AG01 Morfin och spasmolytika. ...
Butorfanol · Nalbufin · Levometorfan · Levorfanol. Övriga. Etorfin · Dezocin · Lefetamin · Tilidin · Tramadol · Loperamid · ...