... finns också i läkemedlet Suboxone, då i kombination med opioiden buprenorfin.[2] Detta läkemedel används mot ...
... , summaformel C17H19NO4, är en kraftigt smärtstillande opioid. Substansen utvinns ur morfinderivatet tebain och är 6-8 gånger så potent som morfin. För närvarande[när?] finns inga läkemedel med oximorfon registrerade i Sverige, och är därför mycket sällsynt förekommande. Det ringa förekomsten av substansen på svarta marknaden i Sverige tros härstamma från smuggling från utlandet. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna narkotikakonvention, samt i förteckning II i Sverige.[1] ...
... (varunamn Leptanal, Durogesic, Matrifen, Actiq, Abstral samt Fentanyl+företagets namn) är en syntetisk opioid, inom sjukvården använd för smärtlindring. Preparatet togs fram 1959 av det belgiska läkemedelsföretaget Janssens grundare läkaren Paul Janssen. Ämnets effekt är vid en viss dos identisk med heroin;[1] skillnaden är att de olika fentanylerna kan vara hundra gånger starkare än morfin per viktenhet,[2] beroende på exakt sammansättning. En outspädd dos fentanyl är inte större än ett saltkorn. Effekten av fentanyl varar under ganska kort tid i jämförelse med heroin, men en del av de derivat som förekommer varar dock längre tid. ...
... , även kallat meperidin, summaformel C15H21NO2, är ett kraftigt smärtstillande medel som tillhör gruppen opioider. Det används i samband med svåra till mycket svåra smärttillstånd. Varunamn i Sverige för ämnet är Petidin. I vissa delar av världen marknadsförs petidin som Demerol, och tillhandahålls då även i form av tabletter. I Sverige erhandahålls peditin endast som injektionsvätska, ej som till exempel tabletter eller stolpiller. Injektioner med petidin ges bara av kvalificerad personal på sjukhus där det bl.a. används postoperativt efter omfattande kirurgiska ingrepp. Användningen av petidin som smärtstillande medel har minskat betydligt till förmån för andra säkrare läkemedel, såsom morfin eller ketobemidon. Efter kirurgiska ingrepp under generell anestesi uppstår ibland en kraftig huttringsreaktion "shivering" sannolikt på grund av nedkylning under operationen. Detta är mycket obehagligt för den som drabbas. Petidin i låg dos har ofta god effekt ...
... är en substans som motverkar diarré och säljs bland annat under namnen Imodium och Dimor. Loperamid är en opioid men saknar psykogen effekt eftersom den ej passerar blod-hjärnbarriären. OBS! Engelska Wikipedia skriver: "Det är en missuppfattning att loperamid inte passerar blod-hjärnbarriären. Loperamid gör det, även om det är omedelbart pumpas tillbaka ut i icke-centrala nervsystemets cirkulation av P-glykoprotein. Denna mekanism skyddar normalt effektivt centrala nervsystemet men det finns flera läkemedel som hämmar P-glykoproteinet och kan således göra centrala hjärnsystemet mottagligt för loperamid). [8]. Loperamid minskar tarmarnas muskelaktivitet så att vatten och salter hinner tas upp och ger därmed en fastare avföring. Loperamid används både vid kroniska och tillfälliga fall av diarré.. Det kemiska namnet för loperamid är: 2,2-Difenyl-4-[4-hydroxi-4-(p-klorofenyl)piperidino]-N,N-dimetylbutanamid.. ...
Smärtplåster innehållande Buprenorfin.. Depotplåster, även depåplåster och transdermalt plåster, är en beredningsform av ...
De viktigaste opiaterna från opium är morfin, buprenorfin, kodein, tebain, papaverin, noskapin och narcein.[enligt vem?] Det ...
Ej att förväxla med Buprenorfin. Bupropion är ett läkemedel som används som depressionsbehandling och rökavvänjning. Bupropion ...
Buprenorfin konkurrerar därför ut Naloxon vid eventuell injektion. När Suboxone intas som det är tänkt, genom att lägga de ... Buprenorfin i högre doser för underhållsbehandling finns även i flertalet generiska former. Naloxon är egentligen ett motgift ... Tidigare fanns Buprenorfin i läkemedlet Subutex, som inte innehåller Naloxon för sådan behandling. Subutex är sedan 2012 ... I praktiken kan dock Suboxone missbrukas på det här sättet ändå på grund av att Buprenorfin nästan har 3 gånger högre affinitet ...
... buprenorfin (Temgesic) med mera övervägas. En sista utväg kan vara att även avlägsna äggstockarna, och då ges hormonbehandling ...
De läkemedel som förskrivs till opiat/opioidanvändare är, buprenorfin (Subutex, Suboxone) eller Metadon. Buprenorfin ges i ...
Buprenorfin och ADHD-mediciner, som inte är accepterat av AA/NA m.fl. Behandlingen utgår från vetenskapliga studier och ...
... buprenorfin (saluförs i Sverige under namnet Subutex och Suboxone) samt metadon. Metadonbehandlingsprogram finns i Stockholm, ...
Det verkar som om vissa opioider kan påverka systemet mindre (buprenorfin) och några mer aggressivt (metadon, fentanyl). ...
Starka: alfacetylmetadol alfameprodin alfametadol alfametyltiofentanyl alfaprodin alfentanil buprenorfin fentanyl heroin ...
... kombinationer med psykofarmaka N02AD01 Pentazocin N02AD02 Fenazocin N02AE01 Buprenorfin N02AF01 Butorfanol N02AF02 Nalbufin ...
... är narkotikaklassat och ingår i förteckning P III i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige.[ ... Buprenorfin är en kemisk förening med formeln C29H41NO4. Ämnet är ett kraftigt smärtstillande preparat tillhörande gruppen ... Buprenorfin har bättre säkerhetsprofil än t.ex. Metadon tack vare sin "takdos" som ligger runt 24 till 26 mg. Doser som är ... Buprenorfin fungerar både som partiell agonist och antagonist och binder till de μ-opioida receptorerna. Det innebär att ...
Akamprosat N07BB04 Naltrexon N07BC01 Buprenorfin N07BC02 Metadon N07BC03 Levacetylmetadol N07BC04 Lofexidin N07BC51 Buprenorfin ...
... till exempel Metadon och Buprenorfin, Concerta, Ritalin och Revia), hävda sina patienträttigheter, och för att vården ska se ...
N02AE01 Buprenorfin. N02AF MorfinderivatRedigera. N02AF01 Butorfanol. N02AF02 Nalbufin. N02AG Opioider i kombination med ...
... är narkotikaklassat och ingår i förteckning P III i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige.[ ... Buprenorfin är en kemisk förening med formeln C29H41NO4. Ämnet är ett kraftigt smärtstillande preparat tillhörande gruppen ... "Buprenorfin och metadon på den illegala drogmarknaden" (på sv). www.socialstyrelsen.se. Arkiverad från originalet den 24 ... "Förskrivning av buprenorfin och metadon vid beroendetillstånd" (på sv). www.socialstyrelsen.se. Arkiverad från originalet den ...