Varianten Brucella canis, som påverkar hundar, påträffades för första gången i Sverige i augusti 2011. Den smittade tiken hade ... Brucella canis sprids framförallt via parning. Jordbruksverket rekommenderar en noggrann kartläggning av alla hundar som ... Den är en sjukdom hos djur, zoonos, som orsakas av Bangs abortbakterie, Brucella abortus suis hos svin och av Brucella abortus ... Brucellos, även Bangs sjukdom eller smittsam kastning är en infektionsjukdom som framkallas av brucella och som upptäcktes av ...