Anteckningar från källarhålet · Arma människor · Brott och straff · Bröderna Karamazov · De förödmjukade och kränkta · Den ... Stavrogins brott[redigera , redigera wikitext]. När Onda andar publicerades i en rysk tidskrift mellan åren 1871 och 1872 valde ... "Stavrogins Brott" (ISBN 91-550-1807-6), Tidens förlag Stockholm 1974, s. 5-11 (inledning av Docent Nils Åke Nilsson) ... De tre kapitlen blev tillgängliga för allmänheten först år 1921 och finns utgivna på svenska i textsamlingen Stavrogins brott ...
Åtal för krigsförbrytelser och andra brott[redigera , redigera wikitext]. Biljana Plavšić åtalades 1998 inför Internationella ... År 2009 medgav Plavšić att hon hade ljugit om sitt erkännande för att ha begått brott mot mänskligheten och sin ånger ... I januari 2001 överlämnade hon sig till krigsförbrytartribunalen och i december 2002 förklarade hon sig skyldig till brott mot ... Hon dömdes av Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien för brott mot mänskligheten under ...
Fälld och friad för misshandel, ringa brott[redigera , redigera wikitext]. Ekeroth åtalades 3 februari 2017 för misshandel, ... ringa brott, efter anklagelser om att ha slagit en man i ansiktet. Händelsen utspelade sig 24 november 2016 i kön in till ...
Afhandling om brott och straff (Dei delitti e delle pene) (översättning Johan Henrik Hochschild) (Stockholm: Wennberg och ... Beccaria, Cesare; Hochschild Johan Henrik (1770). Afhandling om brott och straff. Öfwersättning. =Anon.= Stockholm tryckt hos ... Hans mest berömda verk är: "Dei Delitti e delle Pene" ("Om Brott och Straff"), publicerat 1764. ... Dei delitti e delle pene = Om brott och straff (översättning Paul Enoksson) (Italica, 1977) [tvåspråkig utgåva] ...
Brott mot mänskligheten[redigera , redigera wikitext]. Se även: Brott mot mänskligheten. Politisk historierevisionism försöker ... ofta ändra uppgifter om folkmord, massmord och liknande brott mot mänskligheten. Förintelsen[redigera , redigera wikitext]. ...
Brott mot mänskligheteten[redigera , redigera wikitext]. 70 000 judar vräktes för att göra plats för stadens ombyggnad ( ...
Historien om ett brott[redigera , redigera wikitext]. Under 1993 och 1994 producerades en serie filmer baserade på sex av ... Filmerna i serien bär undertiteln Historien om ett brott, vilket anspelar på Sjöwall/Wahlöös eget namn på romanserien. Namnet i ... böckerna i Sjöwall/Wahlöös serie Roman om ett brott. Martin Beck gestaltades av Gösta Ekman, med Kjell Bergqvist som Lennart ...
Straffsatserna för brott mot liv och hälsa varierar från böter till livstids fängelse, beroende på brott. De brott som faller ... Brott mot liv och hälsa är den samlade beteckningen på en grupp brott, samlade i brottsbalkens tredje kapitel, som alla har det ... Denna brott- och straffrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ... Utanför denna grupp finns också andra brott som innebär att våld utövats och/eller fysisk skada uppstått, exempelvis ...
Brott mot yrkesetiken[redigera , redigera wikitext]. Journalisternas yrkesetik kan vara svår att upprätthålla konsekvent. ...
Brott av krigsmän enligt svensk lag är ett antal brott som endast kan förekomma när riket är i krig eller krigsliknande ... Om angreppet begåtts under strid eller då brott mot krigslydnaden annars medför särskild fara ska han dömas för grovt brott ... Om en krigsman under strid eller då brott mot krigslydnaden annars medför särskild fara råder andra krigsmän att ge sig åt ... Om vägran skett under strid eller då brott mot krigslydnaden annars medfört särskild fara ska han dömas för grovt lydnadsbrott ...
... vid brott[redigera , redigera wikitext]. Vid medling vid brott är syftet inte att komma fram till en gemensam ... Medling sker även i brott. Då mellan gärningspersonen och den brottsutsatte, alternativt mellan gärningspersonen och anhöriga ... Medlingen regleras genom Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott som gäller sedan 2002. ...
Begränsningar och brott[redigera , redigera wikitext]. Till skydd för vissa enskilda och allmänna intressen finns, som ovan har ... och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken. Brottet kallas "oriktigt utlämnande av allmän ...
Brott och straff[redigera , redigera wikitext]. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud för tillträde ...
Brott omnämnt i etablerade massmedier[redigera wikitext]. Angående policyn som stadgar att: "Etablerade massmedier ska ha ... Exempelvis om en person är dömd för brott men det är orelevant för resterande artikelinnehåll bör det utelämnas. Vad jag menar ... så bör ett brott endast anges om bland annat dom avkunnats, och om brottet nämnts i etablerade medier tillsammans med personens ...
Brott[redigera , redigera wikitext]. Stöld och narkotikabrott[redigera , redigera wikitext]. 3 april 1973 dömdes Annika Östberg ... Filmaren Tom Alandh har gjort en dokumentärfilm i två delar om Annika Östberg med titeln Annika - ett brott, ett straff. Filmen ... "Annika - ett brott, ett straff, ett liv". http://dokumentarfilmer.se. Arkiverad från originalet den 29 november 2014. https:// ... web.archive.org/web/20141129022344/http://dokumentarfilmer.se/annika-ett-brott-ett-straff-ett-liv/.. ...
Avskaffande även för brott i krigstid[redigera , redigera wikitext]. Efter dödsstraffets avskaffande för civila brott 1921 ... Hofer, Hanns von (1985). Brott och straff i Sverige: historisk kriminalstatistik 1750-1984 : diagram, tabeller och kommentarer ... Dödsstraffet kvarstod för brott i krigstid med tillägget att verkställandet av en avrättning måste godkännas av Kungl Maj:t. År ... Exempel på svårare brott där dödsstraff kunde komma på fråga var landsförräderi och spioneri. Inte heller Genèvekonventionen ...
Brott mot mänskliga rättigheter[redigera , redigera wikitext]. Under de belägringstillstånd som varade större delen av tiden ...
... , även kallat krigsförbrytelse, är straffbart enligt internationell rätt. Straff kan utdömas av ... att motverka fortsatta brott. *att bidra till en fredlig utveckling i f.d. Jugoslavien genom att med sin verksamhet främja ... brott mot mänskligheten, såsom upprättande av koncentrationsläger, eller etnisk rensning.. *avsiktligt dödande av skyddad ... brott mot krigets lagar, vad gäller behandlandet av krigsfångar, slavarbete och användandet av förbjudna vapen. ...
Brott. Mussligt till ojämnt. Hållbarhet. Spröd. Hårdhet (Mohs). 6-7. Glans. Diamant- till metallglans; kan vara fet på ...
Brott. Mussligt. Hårdhet (Mohs). 3,5 - 4. Glans. Diamantglänsande till halvmetalliskt.. Streckfärg. Brunrött glänsande. ...
brott'. 1938. Aloma. 1994: Aloma. Fischer. ISBN 91-7054-721-1. 1962. La plaça del Diamant. 1989: Diamanttorget. Fischer. ISBN ...
Brott. mussligt, splittrigt, sprött Mohs. 5,5-6,5 Ljusbrytning. 1,44-1,46 ...
Brott. mussligt, sprött, splittrigt. Hårdhet (Mohs). 6-7½. Dubbelbrytning. Ingen. Streckfärg. Vit. ...
... har tydligt mussligt brott Kemisk sammansättning[redigera , redigera wikitext]. Obsidianens sammansättning kan variera ...
Brott. Dom avkunnad. Ansökan. Handläggningstid. Beslut. Åklagares inställning. Ombud. Särskilt inverkande journalist. Ref. ... Brott. Dom avkunnad. Ansökan. Handläggningstid. Beslut. Åklagares inställning. Ombud. Särskilt inverkande journalist. Ref. ...
Brott. Mussligt till ojämnt. Hållbarhet. Spröd. Hårdhet (Mohs). 7,5. Glans. Glas- till diamantglans; fettglans om metamikt .. ...
Brott. mycket god spaltbarhet i två riktningar Mohs. 6-6,5 Ljusbrytning. 1,520-1,525 ...
Brott. Splittrigt, krysotil: filtartade aggregat. Hårdhet (Mohs). 2,5 - 3,5. Glans. Matt. ...
Brott. Svagt mussligt. Hållbarhet. Spröd. Hårdhet (Mohs). 7-7,5. Glans. Svag glasglans till harsartad. ...
Brott. Ojämnt. Hållbarhet. Skör. Hårdhet (Mohs). 5,5-6,5. Glans. Metallisk, submetallisk. ...