Rörelseapparaten är, i människans kropp, det system av stödjevävnader, ben och ligament, som utgör kroppens stomme, lederna som gör rörelserna möjliga, och muskler som utför rörelserna. Till rörelseapparaten räknas även dess försörjande system, blodets cirkulationssystem, och dess styrande system, nervsystemet. Rörelseapparaten består av ett axialskelett, som bär bålen (truncus) och halsen (collum), och ett appendikularskelett, som bär armarna (övre extremiteterna, membrum superius) och benen (nedre extremiteterna, membrum inferius). Två "bälten" förenar axial- och appendikularskeletten: Skuldergördeln (cingulum membri superioris) och bäckengördeln (cingulum membri inferioris). Båda extremiteterna består av tre delar: Den övre extremiteten består av överarmen (brachium) , underarmen (antebrachium) och handen (manus); och den nedre extremiteten av låret (femur), underbenet (crus) och foten (pes). Muskuloskeletala systemet består av: ...
Kraniet består av brosk och saknar nackparti. Rundmunnar saknar verkliga tänder men har hornspetsar i munhålan. Samtliga arter ...
Hela organet ligger i skyddat i brosk. Från nervcellerna i organet löper axon till luktloben, mer specifikt den del av ... som VNO befinner sig runt 2 cm in från näsborren och sticker ut på grund av sin brist på stora blodkärl och brosk. Ingången ...
Vid födseln består fortfarande ändarna av brosk. I fyraårsåldern uppstår en förbeningskärna i det distala huvudet som utvecklas ...
Benändarna är klädda med brosk som minskar friktionen. Leden är innesluten i en ledkapsel. Här fungerar ledvätskan som en sorts ...
Specialiserad bindväv - bildar bland annat ben, brosk och fettvävnad. Redan i fosterstadiet börjar skelettet bildas av denna ... bindväv utifrån kompakt och segt brosk. Allteftersom mineralämnen lagras i bindväven hårdnar brosket till ben. I exempelvis ...
Brosk genomströmmas inte av blod utan bibehålls av ledvätska. När brosket komprimeras genom belastning för att sedan expandera ... Artros eller osteoartrit är en slags ledsjukdom som innebär att en eller flera leders brosk blivit nedbrutet (degenererats), ... Benändarna har klätts med brosk , så behandlingen blir att man på kirurgisk väg avlägsnar brosket. Därefter fixeras benändarna ...
Enligt in vitro-studier av brosk påverkas inte ämnesomsättningen. Piroxikam fungerar smärtstillande, antiinflammatoriskt och ...
Diskarna binds till kotkropparna genom ändplattor av hyalint brosk. Det finns en mellankotskiva mellan varje par intilliggande ...
Till skillnad från bronkerna saknar bronkiolerna brosk i sina väggar. En bronkiol mynnar ut i en terminal bronkiol som i sin ...
Många skelettdelar är ersatta av brosk eller till och med fettvävnad. I örat och vid nosens spets har den ett antal ben som är ...
De fibrösa proteinerna är starka och ger flexibilitet, är olösliga i vatten, och finns bland annat i brosk, naglar och hår. ... Det extracellulära proteinet kollagen finns i huden, ben, senor, brosk och tänder. Det består av tre spiralformade (helixar) ...
Ossifikation, benbildning, den process då ben bildas av brosk och andra benliknande vävnader. Ben kan bildas på två sätt, ...
... er har själva alla egenskaper som krävs för att kunna bygga upp brosk. De ligger utspridda i en fast gelliknande ... Kondrocyterna är den celltyp som finns till största delen i brosk (ca 90% av cellmängden), resterande celler är epitelceller ...
Från mesodermet utvecklas bland annat ben, brosk, muskler, bindväv, blod och hudens innersta lager. Denna artikel om embryologi ...
andra släkten som till exempel Pholidophorus hade skelettet uppbyggt av både ben och brosk. En annan modern egenskap hos ...
Detta är särskilt viktigt i brosk, som kan motstå påfrestningar i form av tryck. exempel på viktig proteoglykan är aggrecan. ...
Radulan styrs av brosk och muskler, formade som en stav som kallas för odontophoren. Odontophoren sitter i sin tur fast i ... muskler och brosk i buccalhålan som är lokaliserad lite innanför munnen. Storleken på radulan beror på födan, tex hos ...
Nederkanterna på brosk 6-9 har hälliknande utskott där deras krökning är som störst som ledar mot mindre utskott på brosk 7-10 ... ändarna på brosk 8-10 är spetsiga och förenar sig ovanliggande brosk. De nedersta två är fria och utmynnar i abdomen. Torso ... är i människans kropp stänger av hyalint brosk som i bröstkorgens (thorax) framsida (ventralt) förlänger revbenen (costae) och ...
Hyaluronsyra har en naturlig metabol nedbrytning då det finns naturligt i hud och brosk. Denna gel används för att förebygga ...
Hos andra arter, såsom broskfiskar, kan endoskelettet bestå av brosk. De djur som har brosk istället för benvävnad är till ... Först är skelettet huvudsakligen brosk. Detta byts dock senare ut mot benvävnad. Mineralet hydroxiapatit gör att benvävnaden ...
Bronkiolerna har dock ingen brosk. Bronkiolerna slutar i terminala bronkioler där alveolerna tar vid. Alveolerna utgörs av små ... Luftstrupen består av hästskoformade ringar av hyalint brosk, som sluts samman av glatt muskulatur. Detta medför att ...
De primära är enkla, består av hyalint brosk och utgör rester av det ursprungliga broskskelettet. De sekundära kallas symfyser ...
Hos det nyfödda barnet bildas skelettet av brosk som hårdnar allteftersom mineralämnen lagras i vävnaden. I vissa delar av ...
Implantering av stamceller på lämplig plats kan bilda allt från ben till senor eller brosk. Världens första lyckade ...
2007 var Johanna Almgren långtidsskadad på grund av brosk i knäet, vilket också påverkade 2008.[3] Även senare har Almgren haft ...
Dess yta är täckt med brosk. Vid dess något upphöjda kanter fäster den tunna ledläpp eller menisk (labrum glenoidale) som omger ...
... et består av ett sköldbrosk (cartilago thyroidea) ett ringbrosk (cartilago cricoidea), två kannbrosk (cartilago ...
I den högdifferentierade godartade formen hittar man ofta vävnader som ben, tänder och brosk, därav namnet; teratom härrör från ...
Dess översta del utgör nyckelbenens basstöd och dess sidor ledar mot de översta sju revbenens brosk. Bröstbenet består av tre ...