... är ett snabbverkande preparat av typen dopaminagonist som i USA använts vid avvänjning av kokainister. ... Bromokriptin blockerar kokainets euforiska effekter och "suget" efter kokain, men det har rapporterats ge biverkningar som ...
Bromokriptin Kabergolin Pergolid Pramipexol Ropinirol Apomorfin Rotigotin Aripiprazol (partiell agonism av bland annat D2- ...
G02CA01 Ritodrin G02CA02 Bufenin G02CA03 Fenoterol G02CB01 Bromokriptin G02CB02 Lisurid G02CB03 Kabergolin G02CB04 Kinagolid ...