Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... används allmänt för framställning av andra bromider inom organisk syntes och andra områden. Den används även för ...
... en var orsak till att bromider som lugnande läkemedel avregistrerades och ersattes med modernare mediciner. Denna ...
De flesta jodider är lösliga i vatten, men normalt mindre lösliga än motsvarande klorider och bromider. Denna artikel inom ...
Den kan utföra metall-halogenutbyte med vissa organiska jodider och bromider så att litium tar halogenens plats i föreningen. ...
Flera bromider bildas som salter när en reaktion innehållandes vätebromid (bromvätesyra, HBr) sker. Bromider är i allmänhet ... Bromider är ämnen som innehåller joner eller ligander av den envärt negativa bromidjonen (Br−). Dessa joner är bromatomer som ... Vissa bromider, tex de av ammonium och kalium användes tidigare som medicinska bedövningsmedel. Sharp, David W.A. (2003). The ...
... er eller halogenider är ett sammanfattande namn på fluorider, klorider, bromider, jodider och astatider. Halider är mycket ...
... över volframs klorider och bromider (1860) samt över tantalgruppens metaller (1865), varigenom de i hög grad orediga äldre ...
... ernas salt är: Fluorider (av fluor) Klorider (av klor) Bromider (av brom) Jodider (av jod) Några distinkta egenskaper ...