Bradykardi. *Takykardi. Källor[redigera , redigera wikitext]. *^ Sjuk sinusknuta (Sick Sinus Syndrom - SSS), internetmedicin.se ...
Bradykardi. *Torra slemhinnor. *Törst. *Lätt utvidgade pupiller och röda ögon. *Ökad aptit/Falsk hunger ...
Både bradykardi och takykardi är hjärtrytmrubbningar (arytmier), och kan bero på sjukdomar som behöver behandlas, i synnerhet ... Om hjärtfrekvensen i vila understiger ca 60 slag per minut, kallas tillståndet bradykardi. Det finns också gränser för hur ... För snabb hjärtfrekvens kallas takykardi, och för långsam bradykardi. Hjärtslagen är sammandragningar av hjärtmuskeln, som sker ...
I vissa fall kan hjärtstilleståndet föregås av långsam puls (bradykardi). Även om oregelbunden puls (arytmi) är vanligt, är det ...
Om takykardi eller bradykardi uppkommer med andra symtom än pulshastigheten i sig, bör personen uppsöka sjukhus. Huvudartiklar ... Hos en vuxen person räknas en vilopuls på över 100 slag per minut som takykardi, och under 50 som bradykardi. Båda tillstånden ... Onormalt långsam puls kallas bradykardi. Båda tillstånden bör undersökas av läkare. ...
Pulsen hos barn med sjukdomen kan vara för låg (bradykardi), normal eller för snabb (takykardi). En del personer med idiopatisk ...
Magnesiumbrist Hjärtsvikt Giftstruma Bradykardi ^ Hjärt-Lungfonden: Symptom vid hjärtrytmrubbningar ^ "Takykardi". www. ...
... bradykardi). Vid bränder är kolmonoxidförgiftning en vanligare dödsorsak än att brännas ihjäl. Hettan ifrån branden kan ...
Några av de vanligare arytmierna är sjuka sinus-syndrom, förmaksflimmer, takykardi och bradykardi. Onormala nivåer elektrolyter ... Faktorer som kan användas är: Hjärtfrekvens (bradykardi - takykardi) Hjärtslagens regelbundenhet Orsak (till exempel störning i ...
Vid magnesiumförgiftning kan ses avvikelser från sinusrytmen, andningsdepression, bradykardi, tetani, med mera, tecken som ...
En vältränad person kan, som exempel, ha så låg vilopuls att det kan definieras som bradykardi utan att tillståndet är ...
I högre doser kan symptomen vara förlust av koordination, svår och progressiv muskelsvaghet samt bradykardi. Trots potentiella ...
... och mot bradykardi (långsam hjärtrytm). Atropin har en hämmande effekt på svett-, saliv- och magsaftproduktionen. I höga doser ...
Kroppsfunktionerna blir långsammare, vilket eventuellt kan ge hypotermi, ger låg puls (se bradykardi), och personen kan bli ... Detta är ett akut tillstånd med bradykardi, lågt blodtryck, minskad andningsfrekvens, för låg kroppstemperatur, att personen ...
... bradykardi) med lågt blodtryck. (Kombinationen av en långsam hjärtfrekvens och lågt blodtryck är känd som Bezold-Jarisch reflex ...
Akut hjärtsvikt till följd av hjärtinfarkt kan kännetecknas av långsammare hjärtslag (bradykardi), men vanligen kännetecknas ...
... innebär onormalt långsam hjärtfrekvens. Med onormal avses färre än 50 slag per minut (till skillnad mot ... Symtom som kan uppstå till följd av bradykardi är trötthet, yrsel och frusenhetskänsla. Takykardi Taky-brady-syndrom ^ " ... "Bradykardi - Medicinsk Ordbok". medicinskordbok.se. http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/51204-bradykardi. ... "Bradykardi ,". www.arytmia.se. http://www.arytmia.se/site/taxonomy/term/41/all. Läst 7 maj 2016. ^ " ...
... bradykardi, transfusioner och andnöd. I u-länder har andelen för tidigt födda barn med ROP minskat under de senaste årtiondena ...
Några av de vanligare arytmierna är sjuka sinus-syndrom, förmaksflimmer, takykardi och bradykardi. ...