... n byggs upp av fem skikt: 1. epitel (5-6 cellskikt) 2. Bowmans membran (består av kollagenfibriller) 3. stroma (består ... av kollagenfibrer och glukosaminoglukaner samt keratocyter) 4. Descemets membran (består av kollagen, laminin och fibronectin) ...
Bowmans membran, under. Precis som vid LASEK läggs sedan denna epitelflik tillbaka. Det går också att använda excimerlasern för ...